Smart steps to work (Nutikad sammud tööni)

Lõpule jõudis koostööprojekt „Smart steps to work“ ehk „Nutikad sammud tööni“. SA Tartu Rahvaülikool, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ning Tartu Linnavalitsus tegid koostööd, et toetada inimeste tööle asumist ja tööl püsimist. Mittetöötavaid inimesi innustati jõudma sobivale tööle ning Ukrainast pärit inimesi eesti keelt õppima. Poole aasta jooksul (01.07-31.12.2023) osales kokku 61 inimest, neist 17 Ukraina …

Loe edasi

Tools for tutors

Projekti eesmärk oli välja töötada digitaalne tööriist täiskasvanud sisserändajate õpingute toetamiseks. Paljudel sisserändajatel ei ole võimalik jätkata õpinguid Eestis ja Soomes, kuna neil puudub varasem koolitus ja samuti ei ole paljud neist teadlikud kohalikest õppimisvõimalustest. Tööle asumiseks ja õpinguteks on vajalikud ka keele- ja digioskused. Projekti sihtrühmaga töötavatel õpetajatel on vaja olla väga hästi kursis …

Loe edasi

Paths to the Nordic Society

Paths to the Nordic Society www.panso.eu/ oli kaheaastane projekt (09.2020-09.2022), mida rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus. Projekti eesmärk on toetada uussisserändajate kohanemist, luues põhjamaade ühiskonda lihtsas keeles tutvustavaid õppematerjale ning koolitades õpetajaid. Projekti keskmes on heade praktikate ja teadmiste vahetamine ning üksteise kogemusest õppimine. Olulisel kohal on nii õppijate kui õpetajate digipädevuse suurendamine, kuna …

Loe edasi

Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis

Projekt kestis 01.06.2019-30.06.2022. Projekti käigus toimunud õpiränded: Belgia, Brüssel 23.09-27.09.2019 EAEA koolitus “Younger Staff Training” koolituste korraldajatele ja täiskasvanuhariduse aldkonna spetsialistidele. Osalesid kaks Tartu Rahvaülikooli töötajat. Soome, Helsingi 25.11-28.11.2019 töövarjuks olemine / õppevisiit. Osalesid Tartu Rahvaülikooli koolitusjuht (keeleõppe koordinaator) ja kaks keeleõpetajat, kes tutvusid uussisserändajate keeleõppeks sobivate meetoditega, sh eelkõige vähese kirjaoskusega õppijate õpetamisel kasutatavate …

Loe edasi

Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Projekti raames viidi läbi koolitused, mille tulemusena õppija väärtustab oma vaimset tervist, loob ja hoiab positiivset ning turvalist õpikeskkonda. Koolitused olid mahus 40 tundi, kolmes grupis osales kokku üle 60 õpetaja. Projekti kestus: 1.06.2019 – 30.06.2020 Toetuse summa: 13 435 €

Loe edasi

Õppimine parandab elukvaliteeti

2005-2008 ÕPE oli Eesti Vabaharidusliidu arendus- ja koolitusprojekt, millest võttis osa 45 vabahariduskoolituskeskust, s.h Tartu Rahvaülikool ühe partnerina. Meetme üldine eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu. Meetme spetsiifilised eesmärgid : • õppe kvaliteedi tagamine; • võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks; …

Loe edasi

Lapsevanemate terviseteadlikkus

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt Lapsevanemate terviseteadlikkus Health Awareness Among Parents 2005-2007 Projekti eesmärk on lastevanemate  tervise-alaste teadmiste kasv, et vähendada teismeeas olevate noorte terviseriske. Tartu Rahvaülikool on projekti koordinaator, projekti partnerid on Leedust, Saksamaalt, Küproselt ja Itaaliast. Rahvusvaheline partnerlus võimaldab õppida teiste maade kogemusest ja vahetada lastevanematele suunatud tervisealaseid programme. Esimesel tegevusaastal (2005 …

Loe edasi

Terviklik lapsevanem on edukas

ESF EQUAL arengupartnerlus nr 7.0101.07-0154 Terviklik 2007-2008 Alates 2007.a. juulist sai rahastuse Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL arengupartnerluse WHOLE lisaprojekt „Terviklik lapsevanem on edukas”. Projekti põhieesmärgiks oli arengupartnerluse WHOLE tegevuse süvalaiendamine ja teavitus. Projekti üks suuremaid tegevusi on WHOLE koolitustegevuse ja sihtgrupi uuringu läbiviimine. Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, kus parima kvaliteedi ja hinna suhtega pakkumise …

Loe edasi

Töö-ja pereelu ühitamine läbi lastevanemate koolituse

WHOLE – Work and Home in Our Life in Europe 2005-2008 Teema G Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu. Projekti I järk: 15 / 01 /2005 – 15 / 05 /2005 Projekti II ja III järk: 01 / 07 /2005 – 01 / …

Loe edasi

Euroopalikel väärtustel põhinev kultuuride vaheline dialoog

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt 2008 -2010 Projekti tulemusena on paranenud õppijate ja projektipartnerite inglise keele oskus; organisatoorsed-, esindus- ja IT-oskused; on suurenenud Euroopa dimensiooni, kultuuri ja pärandi mõistmine ja tolerantsus mitmekesisuse suhtes; on paranenud koostöö Euroopa riikide vahel. Vaata ka projekti kodulehte aadressil: http://bridge.edicypages.com/en

Loe edasi
   Vanemad »

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital