Paths to the Nordic Society

Paths to the Nordic Society www.panso.eu/ oli kaheaastane projekt (09.2020-09.2022), mida rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus. Projekti eesmärk on toetada uussisserändajate kohanemist, luues põhjamaade ühiskonda lihtsas keeles tutvustavaid õppematerjale ning koolitades õpetajaid. Projekti keskmes on heade praktikate ja teadmiste vahetamine ning üksteise kogemusest õppimine. Olulisel kohal on nii õppijate kui õpetajate digipädevuse suurendamine, kuna see on meie ühiskonnas hakkamasaamisel vältimatu.

Projektis osales kolm partnerit: Osuuskunta Opetus ja ohjaus (Soome) – juhtpartner, Mångkulturella folkhögskolan (Rootsi) ja Tartu Rahvaülikool.

Lisainfo: www.panso.eu

Projektijuht: Terje Kruusimaa terje@rahvaylikool.ee

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital