Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis

Projekt kestab 01.06.2019-30.09.2020. Õpirändeprojekti tulemusena omandavad 12 Tartu Rahvaülikooli töötajat ja koolitajat uusi kogemusi ning teadmisi, et viia ellu kooli arengukavas toodud tegevusi ja parandada isiklikku professionaalset ettevalmistust.

Õpirände projektis on kolm suunda:
1. Koolituste kvaliteedi arendus ja Euroopa kvaliteedimudeli EQM tõhusam rakendamine, millega tutvutakse Islandil. Kvaliteedikontrollisüsteemi ajakohastamine ja kvaliteedi hindamisvahendite arendamine on vajalik, et pakkuda kvaliteetset ja erinevate sihtgruppide vajadustele vastavat koolitust.
2. Vähema konkurentsivõimega sihtrühmadele kohaste koolituste pakkumine ja selle sihtrühma tõhusam nõustamine, kaasamine ning teavitus. Ka sellega tutvutakse Islandil, kus vähem kui 10 aasta jooksul on selles valdkonnas tehtud tohutu arenguhüpe.
3. Kirjaoskamatute uusimmigrantide ja pagulaste keeleõppe metoodikaga tutvumine Soomes ning Saksamaal, sest Eestis sellekohane oskusteave ning kogemus puudub.
Õpirände sihtriikideks on valitud Põhjamaad (Soome, Island) ja Saksamaa, sest seal tegutsevad sarnaselt meile rahvaülikoolid.

Lisaks osalevad kaks töötajat rahvusvahelisel Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni koolituste korraldajate koolitusel, et paremini orienteeruda EL täiskasvanuhariduse poliitilistes raamistikes, õppida Euroopa kogemusest, luua uusi kontakte ja viia Eestis edukalt ellu mitteformaalhariduses tegutsejate (eriti rahvaülikoolide) huvikaitset.

Välisriikide kogemus ja projekti käigus õpitu võetakse kasutusele edasistes õppijatele suunatud tegevuste kavandamisel Tartu Rahvaülikoolis sh kooli uue arengukava koostamisel.

Lisainfo: Ena Drenkhan  ena@rahvaylikool.ee

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital