Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis

Projekt kestis 01.06.2019-30.06.2022.

Projekti käigus toimunud õpiränded:

  1. Belgia, Brüssel 23.09-27.09.2019 EAEA koolitus “Younger Staff Training” koolituste korraldajatele ja täiskasvanuhariduse aldkonna spetsialistidele. Osalesid kaks Tartu Rahvaülikooli töötajat.
  2. Soome, Helsingi 25.11-28.11.2019 töövarjuks olemine / õppevisiit. Osalesid Tartu Rahvaülikooli koolitusjuht (keeleõppe koordinaator) ja kaks keeleõpetajat, kes tutvusid uussisserändajate keeleõppeks sobivate meetoditega, sh eelkõige vähese kirjaoskusega õppijate õpetamisel kasutatavate meetoditega.
  3. Island 11.04-14.04.2022 töövarjuks olemine / õppevisiit. Osalesid 4 Tartu Rahvaülikooli töötajat – täiskasvanuhariduse spetsialisti. Teemad: 1) Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine; 2) Vähemate võimalustega õppijate ja uute sihtrühmade kaasamine, turundus ja kommunikatsioon, õppe- ja karjäärinõustamine, oskuste hindamine, tööalaste koolituste korraldamine.
  4. Saksamaa, München 9.-13.05.2022 töövarjuks olemine / õppevisiit Osalesid Tartu Rahvaülikooli koolitusjuht (keeleõppe koordinaator) ja kaks keeleõpetajat, kes tutvusid Müncheni rahvaülikoolis uussisserändajate ja pagulaste keeleõppe korraldusega ning keeleõppeks sobivate meetoditega.

Tulemused:

  • Õpirände tulemusel sai uusi ideid koolitusteks ja oskusi, kuidas kaasata uusi sihtgruppe ning luua õppenõustamissüsteem.
  • Sai mõtteid, kuidas tõsta kvaliteeti nii selles, mida õpetame, kui selles, kuidas õpetamist ja õppimist toetame.
  • Ideed õpikeskkonna ja töökorralduse arendamiseks on esitatud kooli juhtkonnale ning viiakse võimalusel ellu.
  • Tulemuseks on ka vahetatud kontaktid, mis on eelduseks edaspidise rahvusvahelise koostöö kavandamiseks ja ühisprojektides osalemiseks.
  • Eesti täiskasvanuharidust ja rahvaülikoolide liikumist on tutvustatud Euroopas.
  • Lisaks on oluline töötajate individuaalne areng, võimalus praktiseerida inglise keelt ja avardada oma silmaringi.

Otsene suur kasu oli Soome õpirändest, mis aitas kaasa täiskasvanud kirjaoskamatute õppematerjali koostamisele. Rände jooksul nähtu ja kogetu mõjutas materjali sisu ja ülesehitust. Saksamaal oli võimalus lisaks keeleõppe korraldusele tutvuda sealse rahvaülikooli tegevusega, seni on meile tuttavam olnud Põhjamaade rahvaülikoolide süsteem.

Lisainfo: Ingrid Leinus  ingrid@rahvaylikool.ee

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital