Õppimine parandab elukvaliteeti

2005-2008
ÕPE oli Eesti Vabaharidusliidu arendus- ja koolitusprojekt, millest võttis osa 45 vabahariduskoolituskeskust, s.h Tartu Rahvaülikool ühe partnerina.

Meetme üldine eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu.

Meetme spetsiifilised eesmärgid :

• õppe kvaliteedi tagamine;

• võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks;

• tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks.

Projekti eesmärk: Täiskasvanute õppimisvõimaluste parandamine ja kättesaadavamaks muutmine ning inimeste konkurentsivõime suurendamine tööturul elukestva õppe kaudu.

Projekti sihtgrupp: Sihtgruppide kaasamisel on lähtutud nii taotleja kui projekti partnerite ja koolituskeskuste senisest tegevusest ja kogemustest kui ka uute oluliste sihtgruppide kaasamisest täiskasvanukoolitusse. Praktiliselt kõik projekti kaasatud koolituskeskused on kavandanud suurt tähelepanu pöörata just uute sihtgruppide kaasamisele. Viimastel aastatel on erilise tähelepanu all olnud täiskasvanute koolitajad, erivajadustega õppijad ja mitte-eestlastest koolitatavad, samuti on juba alustatud noorte täiskasvanute ja meeste aktiivsema kaasamisega täiskasvanuõppesse. Põhirõhk projekti tegevuste elluviimisel langeb täiskasvanud töötavale inimesele.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital