Õppekorralduse alused

In English

На русском

Tartu Rahvaülikool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Üldkorraldus

Koolituste/kursuste maht on erinev, alates kahest tunnist. Paljud koolitused vältavad mitu kuud, kuid enamik on lühemaajalised. Mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeskkond

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Koolituse kirjeldusest lähtub, kas õppematerjalid on kursuse hinna sees.
Osa kursuseid toimub veebikeskkonnas.

Koolitustele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

Enamiku koolituste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud koolituse kirjelduses.
Koolitustele saab registreeruda kodulehel, täites registreerumisvormi või telefoni teel, samuti Tartu Rahvaülikooli kontoris Pepleri tn 4 või Vaksali tn 7. Koolitusele vastuvõtu kinnitame registreerimise teatega e-posti teel, millega koos saadame ettemaksuarve. Tasumise tähtaeg on reeglina kaks nädalat enne koolituse algust. Õppetasu saab maksta nii sularahas kontorites kui pangaülekandega. Tartu Rahvaülikooli arveldusarve LHV pangas on EE567700771006331219.
Üldjuhul soodustusi ei tehta.
Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.
Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda tähtajaks.
Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.

Tulumaksusoodustus

Keeleõppe puhul ning koolituste puhul, mille õppekavas on vastav märge, saab näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).
Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile.

Koolitusest loobumine ja puudumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele. Kui õppija on sõlminud koolituslepingu õppetasu maksmiseks mitmes osas, aga katkestab koolituse enne lõplikku õppetasu tasumist, on Koolitajal õigus nõuda koolituse katkestamise tasu, mis moodustab 20% kursuse lõplikust hinnast.
Kui osaleja puudub tunnist, siis õppetasu ei tagastata ja osalejale tundi järele ei tehta.

Koolituselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse koolituselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.

Koolituse lõpetamine

Koolituse läbijale väljastatakse Tartu Rahvaülikooli tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Osalejale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Samuti koolituste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi.
Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja välja võtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.
Kunstiõppes valminud tööd, millele ei ole 6 kuu jooksul pärast koolituse või näituse lõppu järele tuldud, ei kuulu tagastamisele.

Muudatused õppeplaanis

Tartu Rahvaülikoolil on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Koolituse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele koolitusele.
Ettenägematutel asjaoludel on õigus tund ära jätta, sel juhul toimub tund muul ajal.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult kooli juhataja poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Kontorid (aadressidel Pepleri 4, Vaksali 7) on asjaajamiseks avatud esmaspäevast reedeni kell 10 – 16.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on Tartu Rahvaülikooli koolituskeskuse majandustegevusteade nr 243562 (5.04.2023).

Õppetöö toimub järgmistes õppekavarühmades: Aiandus, Ajalugu ja arheoloogia, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm, Filosoofia ja eetika, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Juuksuritöö ja iluteenindus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Looduskeskkond ja elusloodus, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Mehaanika ja metallitöö, Moe-, sise- ja tööstusdisain, Muusika ja esituskunstid, Poliitikateadus ja kodanikuõpetus, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Põllundus ja loomakasvatus, Reisimine, turism ja vaba aja veetmine, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs, Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine, Teraapia ja taastusravi, Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm, Toiduainete töötlemine, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Usundiõpetus ja usuteadus

Koolituskeskusel on tegevusload tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1. Tegevuslubade numbrid: 1.1 -3/16/50, 1.1-3/19/103.

Lisaks täienduskoolitustele, mis toimuvad Täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi alusel, viib Tartu Rahvaülikool läbi õpisündmusi ja pakub videokoolitusi, mille läbimisel üldjuhul dokumenti ei väljastata. Videokoolitusi saab osta veebiplatvormil maniwald.rahvaylikool.ee. Neile ei kehti antud õppekorralduse alused, vaid platvormi ostutingimused.

Tutvu kvaliteedi tagamise alustega Tartu Rahvaülikoolis SIIN.

Tutvu privaatsuspoliitikaga Tartu Rahvaülikoolis SIIN.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital