Paths to the Nordic Society

Paths to the Nordic Society www.panso.eu/ on kaheaastane projekt (09.2020-09.2022), mida rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus. Projekti eesmärk on toetada uussisserändajate kohanemist, luues põhjamaade ühiskonda lihtsas keeles tutvustavaid õppematerjale ning koolitades õpetajaid. Projekti keskmes on heade praktikate ja teadmiste vahetamine ning üksteise kogemusest õppimine. Olulisel kohal on nii õppijate kui õpetajate digipädevuse suurendamine, kuna see …

Loe edasi

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022

Projekti eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A1-A2-B1 omandamiseks perioodil 01.04.2020–31.12.2022 vähemalt 100-le rahvusvahelise kaitse saajale (sh nende pereliikmetele) nii, et A1-A2 maht on vähemalt 300 tundi ja B1 maht vähemalt 400 akadeemilist tundi. Samuti täiendada olemasolevaid õppekavasid, metoodikat ja õppematerjale, töötada välja ja arendada olemasolevaid  hindamisvahendeid. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi …

Loe edasi

Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis

Projekt kestab 01.06.2019-30.09.2020. Õpirändeprojekti tulemusena omandavad 12 Tartu Rahvaülikooli töötajat ja koolitajat uusi kogemusi ning teadmisi, et viia ellu kooli arengukavas toodud tegevusi ja parandada isiklikku professionaalset ettevalmistust. Õpirände projektis on kolm suunda: 1. Koolituste kvaliteedi arendus ja Euroopa kvaliteedimudeli EQM tõhusam rakendamine, millega tutvutakse Islandil. Kvaliteedikontrollisüsteemi ajakohastamine ja kvaliteedi hindamisvahendite arendamine on vajalik, et …

Loe edasi

Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Projekti raames viiakse läbi koolitused, mille tulemusena õppija väärtustab oma vaimset tervist, loob ja hoiab positiivset ning turvalist õpikeskkonda. Koolitused on mahus 40 tundi, kolmes grupis osaleb kokku vähemalt 60 õpetajat. Projekti kestus: 1.06.2019 – 30.06.2020 Toetuse summa: 13 435 €

Loe edasi

Migrant Liter@cies – innovative practices in the teaching of literacy with use of ICT and digital literacy to migrant adults (MigLit)

Tartu Rahvaülikool kutsub uussisserändajate keeleoskust ning digi- ja meediakirjaoskust arendava projekti  Migrant Liter@cies kokkuvõtvale seminarile ning keele- ja digioskuste arendamise õppekomplekti tutvustusele: Kutse ja registreerumine Erasmus+ strateegilise koostöö projekt hariduse valdkonnas, et arendada ja rakendada uusi innovatsioone ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. 1.10.2017-30.09.2020 (3 aastat) Eesmärgid: Täiskasvanud sisserändajate keeleõppe ja kirjaoskuse programmide parimate …

Loe edasi

Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes

SA Tartu Rahvaülikool viib alates 1. septembrist  2018 kuni 2020. aasta lõpuni ellu projekti  „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS).  Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projekti partneriteks on Haapsalu Rahvaülikool, Pärnu Rahvaülikool, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ Abja Koolituskeskus, Ontika Koolituskeskus, Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia ja MTÜ Võluvõru.  Koos partneritega on kavas ellu viia elanike võtmepädevuste arendamise koolitused …

Loe edasi

Partnerlus MTÜ Võluvõru projektis “Meie aja võtmepädevused”

Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti elluviija on MTÜ Võluvõru. Projekti number: 2014-2020.1.06.18-0086. Projekti periood: 01.09.2018 – 30.06.2020 Tartu Rahvaülikooli poolt pakutavad  koolitused Tartumaal ja Jõgevamaal: Rahaasjade planeerimise põhitõed 32 t Uued oskused 24 …

Loe edasi
   

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital