Erasmus+ KA1 õpirändeprojekt

Tartu Rahvaülikool on akrediteeritud Erasmus+ õpirände organisatsioon 2023-2027 täiskasvanuhariduse valdkonnas. Erasmus+ akrediteering avab rahvusvahelised võimalused meie õpetajatele ja töötajatele, aidates edendada koostööd välispartneritega ning tõsta hariduse kvaliteeti. Akrediteering võimaldab osaleda vahetusprogrammides, arendada keeleoskust, kultuuridevahelist mõistmist ja uuenduslikke õpetamismeetodeid, rikastades nõnda kooli õpikeskkonda. Käesoleva õpirändeprojekti raames püüame saavutada järgmisi püstitatud eesmärke: senisest tõhusam erinevate sihtrühmade kaasamine …

Loe edasi

Õpirändeprojekt: Erinevate sihtgruppide kaasamine ja kvaliteetne (veebi)õpe rahvaülikoolis

Rahastaja: Programm Erasmus+ Projekti periood: 31/12/2022 – 29/06/2024 Projekti eesmärgid on • meeskonna ja õpetajate kompetentside tõstmine koolituste kvaliteedi tagamisel (sh veebiõppe – õppeplaani tegemine veebikoolituste jaoks, digilahenduste konstruktiivne kasutamine, kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamine). • meeskonna ja õpetajate kompetentside tõstmine erinevate sihtgruppide (vähemate võimalustega, erivajadustega, muukeelsete, vanemaealiste jt) vajadustele vastamiseks koolituste planeerimisel, motiveerimisel, koolitajate ettevalmistamisel ja …

Loe edasi

Tunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused

Projekti jooksul arendatakse välja salvestatud veebikoolituste müügi- ja õpikeskkond, koostatakse veebikeskkonna turundusstrateegia ning salvestatakse veebikoolitusi. Professionaalselt salvestamiseks on vajalik ühe õpperuumi täiendamine stuudiotehnikaga, õpetajate ettevalmistamine ja assistentide väljaõpetamine. Digitaalse teenuse väljatöötamises võetakse arengueksperdi konsultatsioone. Uuendatud tehnika ja suurenenud kompetents võimaldavad ka reaalajas veebikoolituste kvaliteetsemat läbiviimist. Me soovime pakkuda head valikut kvaliteetseid järelvaadatavaid veebikoolitusi eesti keeles …

Loe edasi

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022

Projekti eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A1-A2-B1 omandamiseks perioodil 01.04.2020–31.12.2022 vähemalt 100-le rahvusvahelise kaitse saajale (sh nende pereliikmetele) nii, et A1-A2 maht on vähemalt 300 tundi ja B1 maht vähemalt 400 akadeemilist tundi. Samuti täiendada olemasolevaid õppekavasid, metoodikat ja õppematerjale, töötada välja ja arendada olemasolevaid  hindamisvahendeid. Projekti perioodi pikendati kuni 31.08.2023, oodatavaks tulemuseks …

Loe edasi
   

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital