Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Projekti raames viiakse läbi koolitused, mille tulemusena õppija väärtustab oma vaimset tervist, loob ja hoiab positiivset ning turvalist õpikeskkonda. Koolitused on mahus 40 tundi, kolmes grupis osaleb kokku vähemalt 60 õpetajat. Projekti kestus: 01.06.2019 – 30.06.2020 Toetuse summa: 13 435 €

Loe edasi

Migrant Liter@cies – innovative practices in the teaching of literacy with use of ICT and digital literacy to migrant adults (MigLit)

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt hariduse valdkonnas, et arendada ja rakendada uusi innovatsioone ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. 1.10.2017-30.09.2020 (3 aastat) Eesmärgid: Täiskasvanud sisserändajate keeleõppe ja kirjaoskuse programmide parimate praktikate ja meetodite analüüs partnerriikides; Uuenduslike praktikate väljatöötamine sealhulgas IKT loominguline kasutamine keeleõppes  kasutades mobiilseadmeid ja sotsiaalmeedia võimalusi ning vahendeid. Innovatiivsete metoodikate kasutamine, et integreerida …

Loe edasi

Languages Opening Gates to Society (LOGS)

Erasmus+ koostööprojekt heade praktikate vahetamiseks keeleõppes. Kestvus 01.10.2017-30.09.2019 Projekti käigus testitakse 3 erinevat õppemeetodit: Kultuuri ja traditsioonide kasutamine (1. projektikohtumine Barcelonas aprill 2018); Digivahendite kasutamine (2. kohtumine Eestis oktoobris 2018); Rollimängud ja teised loovad meetodid (3. kohtumine Slovakkias Popradis kevadel 2019). Juhtpartner Mångkulturella Folkhögskolan ehk Soome Rahvaülikool Rootsis Göteborgis, lisaks partneriteks keelekoolid Slovakkiast (Jazyková Škola Poprad) ja …

Loe edasi

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019

Tartu Rahvaülikool viib ellu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2017-8 Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019. Projekti otsene eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A2 omandamiseks perioodil 01.01.2018–31.12.2019 150-le rahvusvahelise kaitse saajale nii, et pärast 300 tunni läbimist tuleksid osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades. Samuti täiendada olemasolevat 100 h koolituse läbiviimiseks mõeldud metoodikat, õppematerjale …

Loe edasi

Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes

SA Tartu Rahvaülikool viib alates 1. septembrist  2018 kuni 2020. aasta lõpuni ellu projekti  „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS).  Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projekti partneriteks on Haapsalu Rahvaülikool, Pärnu Rahvaülikool, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ Abja Koolituskeskus, Ontika Koolituskeskus, Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia ja MTÜ Võluvõru.  Koos partneritega on kavas ellu viia elanike võtmepädevuste arendamise koolitused …

Loe edasi

Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel ja vabahariduslike koolitusasutuste partnerlusena pakutakse vahemikus 02.01.2017 – 31.12.2019 11 maakonnas sarnase metoodika alusel võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi mahus 48 tundi, mis hõlmab õppimis-, koostöö ja suhtlemisoskuste arendamise koolitusmooduleid. Tartu Rahvaülikoolis toimuvaid tasuta koolitusi vaata: https://www.rahvaylikool.ee/tasutakoolitused. Partnerite koolituste kohta leiad infot nende kodulehtedelt. Lisaks toimuvad vabahariduslike koolituskeskuste koolitajatele ja töötajatele suunatud koolitused, et paremini …

Loe edasi

Partnerlus Eesti Vabaharidusliidu võtmepädevuste arendamise projektides

Tartu Rahvaülikool on partneriks Eesti Vabaharidusliidu võtmepädevuste arendamise projektides: •   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019) •   Ettevõtlik õppija (2016-2019) •   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) •   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2018-2020) 2017. a sügissemestril toimuvad projektide raames Tartu Rahvaülikoolis sihtgrupile järgmised tasuta koolitused: Loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine intuitiivmeetoditel (40 tundi, algab septembris) Kuidas teha töökaaslastega edukalt koostööd? (20 tundi, algab oktoobris) Arvutikoolitus veidi …

Loe edasi
   

Liitu uudiskirjaga