Smart steps to work (Nutikad sammud tööni)

Lõpule jõudis koostööprojekt „Smart steps to work“ ehk „Nutikad sammud tööni“. SA Tartu Rahvaülikool, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ning Tartu Linnavalitsus tegid koostööd, et toetada inimeste tööle asumist ja tööl püsimist. Mittetöötavaid inimesi innustati jõudma sobivale tööle ning Ukrainast pärit inimesi eesti keelt õppima.

Poole aasta jooksul (01.07-31.12.2023) osales kokku 61 inimest, neist 17 Ukraina päritolu ning 44 osalejat, kes ei tööta ega õpi. Pakuti mitmekülgseid teenuseid, sh:

  • eesti keele A2 taseme koolitus Ukraina uussisserändajatele;
  • “Teadlikult tööellu” koolitus;
  • tööklubi;
  • tugiisikuteenus;
  • karjäärinõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • sõltuvusnõustamine ja
  • erialased/täiendkoolitused.

Erilist tähelepanu pöörati osalejate vaimse tervise ja heaolu toetamisele.

Kõik eesti keele koolitusel osalejad saavutasid A2 taseme ning täideti edukalt kõik seatud eesmärgid, sh 25% osalejatest on hõives. Projekti eelarve oli 79 848 eurot.

Projekti “Smart steps to work” ER 254 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Täname kõiki osalejaid, koostööpartnereid ja rahastajaid!

Projektijuht:

Terje Kruusimaa

terje@rahvaylikool.ee

+372 736 1541

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital