Lapsevanemate terviseteadlikkus

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt
Lapsevanemate terviseteadlikkus
Health Awareness Among Parents

2005-2007

Projekti eesmärk on lastevanemate  tervise-alaste teadmiste kasv, et vähendada teismeeas olevate noorte terviseriske.

Tartu Rahvaülikool on projekti koordinaator, projekti partnerid on Leedust, Saksamaalt, Küproselt ja Itaaliast. Rahvusvaheline partnerlus võimaldab õppida teiste maade kogemusest ja vahetada lastevanematele suunatud tervisealaseid programme.

Esimesel tegevusaastal (2005 – 2006) viidi Eestis, Leedus, Saksamaal ja Küprosel läbi lapsevanemate küsitlus. Eesmärgiks oli välja selgitada peamised mured ja probleemid, mis on 14 – 16 aastastel noortel nende vanemate arvates. Küsimused olid nii teismeliste hoiakute kui tervisekäitumise kohta. Vaatluse all olid nii füüsiline kui vaimne tervis, samuti peresuhted jne.
Tulemusi levitati igal maal õpetajatele, tervishoiuga seotud isikutele ja kõikidele huvilistele.

Teisel tegevusaastal (2006 – 2007) valmistatakse küsitluse tulemuste põhjal lapsevanematele suunatud koolituspakett, vahetades projekti partneritega kogemusi teemade ja meetodite osas. Viiakse läbi pilootkursuseid.

 

Esimesel aastal läbiviidud uuringuga saab tutvuda siin.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital