HEV koordinaatorite nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine

Projekti periood 01.08.2017-31.05.2018 Projekti eesmärgiks on HEV koordinaatoritena töötavate õpetajate nõustamisoskuste arendamine läbi motiveeriva intervjueerimise nõustamismeetodi ning eduka meeskonna loomine, toetamaks seeläbi HEV õpilast, tema lähedasi ja õpetajaid. Projekti raames korraldatakse koolitused mahus 39 akadeemilist tundi, kahele grupile, kokku 78 tundi, kus osaleb kokku vähemalt 40 õpetajat. Koolituse teemad: Tänapäevane erivajadus * Mida tähendab mõiste …

Loe edasi

Nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine HEV õpilaste toetamiseks

Projekti eesmärk on aine- ja kutseõpetajate, kes töötavad HEV koordinaatoritena või korraldavad oma töös hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd, pädevuse tõstmine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö planeerimises ja korraldamises, õpilaste, tema lähedaste ja õpetajate nõustamises ja tugimeeskonna loomises. Algav koolitus Nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine HEV õpilaste toetamiseks Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Loe edasi

Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus õpetajatele

Projekti “Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus õpetajatele ” eesmärk on anda õpetajale teadmised ja oskused, kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, ennetada läbipõlemist ning luua ja hoida tervet ja turvalist õpikeskkonda. Algav koolitus: Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus õpetajatele Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja …

Loe edasi

Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine

Tartu Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu (ERL) liige ja ühtlasi partneriks projektis Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine. Projekti kaudne eesmärk on innustada osalemist vabahariduses ja tuua uusi õppijaid mitteformaalõppesse, mis toimub Eesti Rahvaülikoolide Liitu kuuluvates vabahariduslikes koolituskeskustes. Ühtlasi soovitakse kaasa aidata ERL-i kuuluvate koolitusasutuste õppe kvaliteedi tagamisele ja nende maine tõstmisele. Projekti otsene eesmärk on võimestada Eesti …

Loe edasi

Tartu Rahvaülikooli EV100 õpikojad – kingitus kodumaale ja kodule

TRÜ õpikojad – kingitus kodumaale ja kodule 15.08.2017-15.08.2018 Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summaga 1500€ Projekt on kutsutud ellu EV 100 raames, et võtta osa kodumaa sünnipäevast, luua ise kingitusi ja kinkida ka teistele. Selleks valmistatakse rahvaülikooli õpiringides mitmeid kingitusi ja meeldejäävaid esemeid EV 100 märgiga. See on üks osa rahvaülikooli tegevustest EV 100 puhul. Õpikojad 2018. …

Loe edasi

Languages Opening Gates to Society (LOGS)

Erasmus+ koostööprojekt heade praktikate vahetamiseks keeleõppes. Kestvus 01.10.2017-30.09.2019 Projekti käigus testitakse 3 erinevat õppemeetodit: Kultuuri ja traditsioonide kasutamine (1. projektikohtumine Barcelonas aprill 2018); Digivahendite kasutamine (2. kohtumine Eestis oktoobris 2018); Rollimängud ja teised loovad meetodid (3. kohtumine Slovakkias Popradis kevadel 2019). Juhtpartner Mångkulturella Folkhögskolan ehk Soome Rahvaülikool Rootsis Göteborgis, lisaks partneriteks keelekoolid Slovakkiast (Jazyková Škola Poprad) ja …

Loe edasi

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019

Tartu Rahvaülikool viib ellu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2017-8 Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019. Projekti otsene eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A2 omandamiseks perioodil 01.01.2018–31.12.2019 150-le rahvusvahelise kaitse saajale nii, et pärast 300 tunni läbimist tuleksid osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades. Samuti täiendada olemasolevat 100 h koolituse läbiviimiseks mõeldud metoodikat, õppematerjale …

Loe edasi

Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel ja vabahariduslike koolitusasutuste partnerlusena pakutakse vahemikus 02.01.2017 – 31.12.2019 11 maakonnas sarnase metoodika alusel võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi mahus 48 tundi, mis hõlmab õppimis-, koostöö ja suhtlemisoskuste arendamise koolitusmooduleid. Tartu Rahvaülikoolis toimuvaid tasuta koolitusi vaata: https://www.rahvaylikool.ee/tasutakoolitused. Partnerite koolituste kohta leiad infot nende kodulehtedelt. Lisaks toimuvad vabahariduslike koolituskeskuste koolitajatele ja töötajatele suunatud koolitused, et paremini …

Loe edasi

Eesmärgistatud ja tõhus digiturundus

Eesmärk: Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv läbi omatulu suurenemise. Omatulu tõus tekib tänu asjatundlikumale lähenemisele digiturundusse ja uuele mobiilisõbralikule kodulehele. Koostasime digiturunduse strateegia. Projekti käigus toimusid järgmised tegevused: Uue mobiilisõbraliku kodulehe välja töötamine, arendamine ja töösse rakendamine Kodulehe sisu optimeerimine otsingumootoritele ehk SEO (Google Analytics, Google Adwords) Parem sisuturundus. Nt  meie blogi arendamine, haarava sisu tootmine ja …

Loe edasi
« Uuemad   

Liitu uudiskirjaga