Hariduslike erivajadustega õpilaste tavakooli kaasamine ja õppematerjalide koostamine

2016 – 2017

Projekti eesmärkideks oli:
* toetada tavakooli õpetajate professionaalset arengut, suurendades nende pädevust hariduslike erivajaduste õpilaste kaasamises, õppetöö kavandamises ja läbiviimises
* arendada digikompetentse õpetajate seas IKT vahendite kasutamisel töös HEV õpilastega
* tutvustada erinevaid IKT tehnilisi vahendeid, keskkondi ja vabavaralisi õppeprogramme.

Projekti raames korraldati koolitused mahus 39 tundi kahele õpetajate grupile, kus osalesid kokku 40 tavakooli algklassiõpetajat.
Projekti periood 01.09.2016 – 31.05.2017
Juhendajad: Hene Binsol, Mari Tõnisson, Marju Aas, Tiina Kallavus

Koolitust rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital