Õppekavad ja koolitused maapiirkondade kultuuritöö vabatahtlikele

Projekt „Õppekavad ja koolitused maapiirkondade kultuuritöö vabatahtlikele“ / “Curricula and training for culture volunteers in sparsely populated areas” (SPARK) on ellu kutsutud selleks, et arendada uusi õppimisvõimalusi kultuuritöö vabatahtlikele hõredalt asustatud piirkondades. Koolitusvõimaluste loomisega soovitakse toetada kultuuritöötajaid, kes oma tegevusega aitavad säilitada oma kogukonna identiteeti.

Projekti eesmärgiks on pakkuda uusi koolitusi kultuurivaldkonna vabatahtlikele hõredalt asustatud piirkondades.

Projekti raames kaardistatakse kultuuritöötajate võtmepädevused ja neist lähtuvad koolitusvajadused. Töötatakse välja koolitused hõredalt asustatud piirkondade kultuuritöö vabatahtlikele.

Projekti tulemused:
* kultuuritöötajate võtmepädevuste kaardistamine
* õppekavade ja koolituste väljatöötamine
* vabatahtlike kultuuritöötajate kaasamine ja pilootkoolituste läbi viimine.

Projekti koduleht: http://www.nordplus-spark.one/

Projekti tulemusel on koostatud ühine õppekava juhendmaterjal (inglise, eesti, rootsi, taani ja islandi keeles), läbi viidud pilootkoolitused uute õppekavade testimiseks ja projekti tulemusi tutvustavad konverentsid igas partnerriigis.

Tartu Rahvaülikoolis viidi oktoobris 2017 läbi spetsiaalne 2-päevane projektijuhtimise koolitus, mis oli suunatud maapiirkondade kultuuritööga tegelejaile. Mais 2018 toimus projekti lõpukonverents.

Koostöö tõhustamiseks toimusid partnerite kohtumised: septembris 2016 Taanis Kopenhaagenis, mais 2017 Islandil Husavikis ja mais 2018 Soomes Helsingis.

Projekti partnerid:

  • Musisk Oplysnings Forbund Denmark (National Association of Adult Education in Art and Culture) (Taani, koordinaator)
  • Interfolk, Institut for Civilsamfund (Interfolk, Institute for Civil Society) (Taani)
  • Finlands Svenska Ungdomsförbund (Finnish Swedish Youth Association) (Soome)
  • Þekkingarnet Þingeyinga (Husavik Academic Center) (Island)
  • Eyþing (Cultural Council of North East Iceland) (Island)

Projekti kestus: august 2016 – juuli 2018

Rahastaja EL programm Nordplus Adult

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital