HEV koordinaatorite nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine

Projekti periood 01.08.2017-31.05.2018

Projekti eesmärgiks on HEV koordinaatoritena töötavate õpetajate nõustamisoskuste arendamine läbi motiveeriva intervjueerimise nõustamismeetodi ning eduka meeskonna loomine, toetamaks seeläbi HEV õpilast, tema lähedasi ja õpetajaid.

Projekti raames korraldatakse koolitused mahus 39 akadeemilist tundi, kahele grupile, kokku 78 tundi, kus osaleb kokku vähemalt 40 õpetajat.

Koolituse teemad:

Tänapäevane erivajadus

* Mida tähendab mõiste „erivajadus“

* Erivajaduste klassifikatsioon

* Kuidas mõista erivajadust

* Tänapäevane lähenemine erivajadusega õpilasele

Õppe kohandamine

* Käitumise tugikava koostamine

* Individuaalse õppekava koostamine

* Õppe individualiseerimine ja kohandamine

Motiveeriva intervjueerimise- kui nõustamismeetodi baaskoolitus

* MI vaimsus ja põhitehnikad

* MI põhiprotsessid

* Individuaalne töö

Koostöö lapsevanemaga

Meeskonnatöö

* Grupiprotsessid teoorias ja praktikas

* Meeskonna loomine ja hoidmine

* Kovisioon kui töömeetod

* Individuaalse töö hindamine

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Tegemist on ESF meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse taotlusvoor “Õpetajate täiendusõpe” projektiga nr 2014-2020.1.02.17-0335

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital