Töö täiskasvanutele/Work for adults 2.0

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õpet (work-based learning), kasutades infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT), sotsiaalmeedia ja uudseid digiõppe lahendusi.

Projekti raames arendatakse õppe efektiivsemaks muutmiseks koostööd tööandjatega. Koos praktikante vastuvõtvate asutustega töötatakse välja töökohapõhiseks õppeks sobivad meetodid ja protseduurid.

Projekti tulemused:
– Parimate töökohapõhise õppe praktikate kirjeldus (meetodid, tööriistad, protseduurid ning hindamise ja tunnustamise viisid);
– Õppeprotsessi kirjeldus erinevates keskkondades (auditoorne, töökohal, iseseisev õpe, grupiõpe, veebipõhine õpe) erinevatest vaatenurkadest (praktika asutus, õppija, õpetaja/koolitusasutus;
– Oskuste ja kompetentside visualiseerimise uued mudelid ja protseduurid, kasutades sotsiaalmeedia ja digiõppe keskkondi;
– Põhioskuste (N: lugemisoskus, arvutusoskus, digitaalsed oskused) hõlmamine kõikidesse tegevustesse. Kasutades digiõppe lahendusi ja IKT vahendeid paranevad nii õppijate, õpetajate kui praktikaasutuste esindajate elukestva õppe oskused.

Tulemusi levitatakse loodaval projekti leheküljel ja sotsiaalmeedia kanalites.
Projekti koduleht: http://www.workforadults.eu/

Projekti partnerid:Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region (Soome) – koordinaator
Ikaslan/ Education & Mobility (Hispaania)
Finnish Folk High School in Gothenburg (Rootsi)
Bridgwater & Taunton College (UK)

Projekti kestus: september 2015 – august 2017

Rahastaja: EL programm Erasmus+

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital