Smart steps to work (Nutikad sammud tööni)

Lõpule jõudis koostööprojekt „Smart steps to work“ ehk „Nutikad sammud tööni“. SA Tartu Rahvaülikool, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ning Tartu Linnavalitsus tegid koostööd, et toetada inimeste tööle asumist ja tööl püsimist. Mittetöötavaid inimesi innustati jõudma sobivale tööle ning Ukrainast pärit inimesi eesti keelt õppima. Poole aasta jooksul (01.07-31.12.2023) osales kokku 61 inimest, neist 17 Ukraina …

Loe edasi

Õpirändeprojekt: Erinevate sihtgruppide kaasamine ja kvaliteetne (veebi)õpe rahvaülikoolis

Rahastaja: Programm Erasmus+ Projekti periood: 31/12/2022 – 29/06/2024 Projekti eesmärgid on • meeskonna ja õpetajate kompetentside tõstmine koolituste kvaliteedi tagamisel (sh veebiõppe – õppeplaani tegemine veebikoolituste jaoks, digilahenduste konstruktiivne kasutamine, kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamine). • meeskonna ja õpetajate kompetentside tõstmine erinevate sihtgruppide (vähemate võimalustega, erivajadustega, muukeelsete, vanemaealiste jt) vajadustele vastamiseks koolituste planeerimisel, motiveerimisel, koolitajate ettevalmistamisel ja …

Loe edasi

Tools for tutors

Projekti eesmärk oli välja töötada digitaalne tööriist täiskasvanud sisserändajate õpingute toetamiseks. Paljudel sisserändajatel ei ole võimalik jätkata õpinguid Eestis ja Soomes, kuna neil puudub varasem koolitus ja samuti ei ole paljud neist teadlikud kohalikest õppimisvõimalustest. Tööle asumiseks ja õpinguteks on vajalikud ka keele- ja digioskused. Projekti sihtrühmaga töötavatel õpetajatel on vaja olla väga hästi kursis …

Loe edasi

Tunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused

Projekti jooksul arendatakse välja salvestatud veebikoolituste müügi- ja õpikeskkond, koostatakse veebikeskkonna turundusstrateegia ning salvestatakse veebikoolitusi. Professionaalselt salvestamiseks on vajalik ühe õpperuumi täiendamine stuudiotehnikaga, õpetajate ettevalmistamine ja assistentide väljaõpetamine. Digitaalse teenuse väljatöötamises võetakse arengueksperdi konsultatsioone. Uuendatud tehnika ja suurenenud kompetents võimaldavad ka reaalajas veebikoolituste kvaliteetsemat läbiviimist. Me soovime pakkuda head valikut kvaliteetseid järelvaadatavaid veebikoolitusi eesti keeles …

Loe edasi

Paths to the Nordic Society

Paths to the Nordic Society www.panso.eu/ oli kaheaastane projekt (09.2020-09.2022), mida rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus. Projekti eesmärk on toetada uussisserändajate kohanemist, luues põhjamaade ühiskonda lihtsas keeles tutvustavaid õppematerjale ning koolitades õpetajaid. Projekti keskmes on heade praktikate ja teadmiste vahetamine ning üksteise kogemusest õppimine. Olulisel kohal on nii õppijate kui õpetajate digipädevuse suurendamine, kuna …

Loe edasi

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022

Projekti eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A1-A2-B1 omandamiseks perioodil 01.04.2020–31.12.2022 vähemalt 100-le rahvusvahelise kaitse saajale (sh nende pereliikmetele) nii, et A1-A2 maht on vähemalt 300 tundi ja B1 maht vähemalt 400 akadeemilist tundi. Samuti täiendada olemasolevaid õppekavasid, metoodikat ja õppematerjale, töötada välja ja arendada olemasolevaid  hindamisvahendeid. Projekti perioodi pikendati kuni 31.08.2023, oodatavaks tulemuseks …

Loe edasi

Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis

Projekt kestis 01.06.2019-30.06.2022. Projekti käigus toimunud õpiränded: Belgia, Brüssel 23.09-27.09.2019 EAEA koolitus “Younger Staff Training” koolituste korraldajatele ja täiskasvanuhariduse aldkonna spetsialistidele. Osalesid kaks Tartu Rahvaülikooli töötajat. Soome, Helsingi 25.11-28.11.2019 töövarjuks olemine / õppevisiit. Osalesid Tartu Rahvaülikooli koolitusjuht (keeleõppe koordinaator) ja kaks keeleõpetajat, kes tutvusid uussisserändajate keeleõppeks sobivate meetoditega, sh eelkõige vähese kirjaoskusega õppijate õpetamisel kasutatavate …

Loe edasi

Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Projekti raames viidi läbi koolitused, mille tulemusena õppija väärtustab oma vaimset tervist, loob ja hoiab positiivset ning turvalist õpikeskkonda. Koolitused olid mahus 40 tundi, kolmes grupis osales kokku üle 60 õpetaja. Projekti kestus: 1.06.2019 – 30.06.2020 Toetuse summa: 13 435 €

Loe edasi

Eesmärgistatud ja tõhus digiturundus

Eesmärk: Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv läbi omatulu suurenemise. Omatulu tõus tekib tänu asjatundlikumale lähenemisele digiturundusse ja uuele mobiilisõbralikule kodulehele. Koostasime digiturunduse strateegia. Projekti käigus toimusid järgmised tegevused: Uue mobiilisõbraliku kodulehe välja töötamine, arendamine ja töösse rakendamine Kodulehe sisu optimeerimine otsingumootoritele ehk SEO (Google Analytics, Google Adwords) Parem sisuturundus. Nt  meie blogi arendamine, haarava sisu tootmine ja …

Loe edasi
   Vanemad »

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital