Erasmus+ KA1 õpirändeprojekt

Tartu Rahvaülikool on akrediteeritud Erasmus+ õpirände organisatsioon 2023-2027 täiskasvanuhariduse valdkonnas. Erasmus+ akrediteering avab rahvusvahelised võimalused meie õpetajatele ja töötajatele, aidates edendada koostööd välispartneritega ning tõsta hariduse kvaliteeti. Akrediteering võimaldab osaleda vahetusprogrammides, arendada keeleoskust, kultuuridevahelist mõistmist ja uuenduslikke õpetamismeetodeid, rikastades nõnda kooli õpikeskkonda. Käesoleva õpirändeprojekti raames püüame saavutada järgmisi püstitatud eesmärke:

  • senisest tõhusam erinevate sihtrühmade kaasamine ja parema ligipääsu tagamine erinevatele hariduslike erivajadustega õppijatele;
  • koolituskeskuste ökoloogilise jätkusuutlikkuse väljaarendamine;
  • digitaalloomingu koolituste suuna (digikunst, digikultuur ja -meelelahutus) väljaarendamine;
  • vähese formaalharidusega uussisserändajate keeleõppe tõhustamine sihtrühmale sobivate keeleõppevormide (pereõpe, kogukondlik õpe) mitmekesistamise ja õpetajate metoodilise pagasi täiendamise kaudu.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital