Terviklik lapsevanem on edukas

ESF EQUAL arengupartnerlus nr 7.0101.07-0154 Terviklik

2007-2008

Alates 2007.a. juulist sai rahastuse Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL arengupartnerluse WHOLE lisaprojekt „Terviklik lapsevanem on edukas”. Projekti põhieesmärgiks oli arengupartnerluse WHOLE tegevuse süvalaiendamine ja teavitus.

Projekti üks suuremaid tegevusi on WHOLE koolitustegevuse ja sihtgrupi uuringu läbiviimine. Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, kus parima kvaliteedi ja hinna suhtega pakkumise tegi OÜ Vastus. Nendepoolseks esindajaks uuringu juures on Jelena Rootamm-Valter. Uuring koosnes kolmest etapist: statistiline analüüs, tagasisidede analüüs (nii osalejad kui koolitajad) ning intervjuud kohalike omavalitsuste esindajate ja tööandjatega. Kogu uuring valmis 2008.a. veebruari teises pooles.

Lisaks uuringule toimusid kohtumised ning kohalike omavalitsuste koostöövõrgustiku arendamise seminarid. Lisaks koolitajatele ning peredele ja lastevanematele on tihedamad kontaktid kümne kohaliku omavalitsuse esindajatega, mis jäävad projekti piirkonda (Peipsi järve äärsed maakonnad – Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa). 2007. aastal toimus 2 seminari kohalike omavalitsuste esindajatele, mille peamine sisu oli vastastikune teabevahetus, erinevate huvigruppide ühisosa leidmine ning ühiste edasiste tegevusvormide väljatöötamine.

Üks olulisemaid WHOLE projekti väljundeid on 3 uut koolituskava. Nende väljatöötamiseks oleme planeerinud mitmeid koolituskavade arendusseminare koostöös projekti WHOLE koolitajatega. Esimesel seminaril Tartus septembris 2008 lepiti arutelu käigus ja kogemuste jagamise tulemusena kokku õppekavade formaat. Järgmine seminar toimus 2008.a. alguses Ida-Virumaal ning viimane tuleb aprillis Viljandis. Õppekavad koondatakse projekti lõpuks kokku eraldi trükisesse.

Uuringu kokkuvõtet saab näha siit

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital