Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes

2008 – 2013

Programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”

Rahastaja Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Üldeesmärk:
Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides.
Programmi sihtgrupp oli täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Eelistatud olid madala haridustasemega (maksimaalselt üldkeskharidusega) ja aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes ei tööta oma erialal.
Tartu Rahvaülikoolis oli ühe õppeaasta jooksul on ühel isikul võimalik osaleda ainult ühel ESFi poolt toetatud kursusel.
Kokku oli Tartu Rahvaülikoolis 158 õppegruppi ja 2249 osalejat.

Lähem info programmi kohta on programmi elluviija Eesti Vabaharidusliidu kodulehel http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=68

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital