Migrant Liter@cies – innovative practices in the teaching of literacy with use of ICT and digital literacy to migrant adults (MigLit)

Tartu Rahvaülikool kutsub uussisserändajate keeleoskust ning digi- ja meediakirjaoskust arendava projekti  Migrant Liter@cies kokkuvõtvale seminarile ning keele- ja digioskuste arendamise õppekomplekti tutvustusele:
Kutse ja registreerumine

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt hariduse valdkonnas, et arendada ja rakendada uusi innovatsioone ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.

1.10.2017-30.09.2020 (3 aastat)

Eesmärgid:

 1. Täiskasvanud sisserändajate keeleõppe ja kirjaoskuse programmide parimate praktikate ja meetodite analüüs partnerriikides;
 2. Uuenduslike praktikate väljatöötamine sealhulgas IKT loominguline kasutamine keeleõppes  kasutades mobiilseadmeid ja sotsiaalmeedia võimalusi ning vahendeid.
 3. Innovatiivsete metoodikate kasutamine, et integreerida sisserännanuid ühiskonda nende digitaalse kirjaoskuse parandamise abil;
 4. Uuenduslike meetodite väljatöötamine digitaalse kirjaoskuse integreerimiseks sisserändajatele pakutavasse õppesse.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas töötavate inimeste koolitamine arendamaks nende meedia- ja digitaalset kirjaoskust, ning MOOC`i  väljatöötamine.

Juhtpartner Itaalia (Centro Zaffiria ehk Cooperativa Sociale Zaffiria ), partnerid:
Belgia – Interuniversitair Micro-Electronica centrum VZW,
Eesti – SA Tartu Rahvaülikool
Hispaania – Solidaridad Sin Fronteras
Holland – Tilburg University
Itaalia – Fo.Co. Network
Poola – Foundation Dialogue Network
Saksamaa – JPP – Meediapedagoogika Instituut
Slovakkia – Proacademy

Projekti tegevused:

 • Avakohtumine Gentis november 2017;
 • Õppekohtumine (LTTA) Bolognas aprill 2018;
 • Õppekohtumine Tilburgis (LTTA) november 2018;
 • Meeskonna kohtumine Madridis aprill 2019;
 • Meeskonna kohtumine Tartus oktoober 2019;
 • Meeskonna kohtumine ja lõppkonverents Bolognas
  juuni 2020.

Tulemused:

 • Kohapealne koolitajate koolitus pärast rahvusvahelisi õppetegevusi (kevadel 2018 ja sügisel  2018);
 • Valmis rahvuslik „tööriistakohver“ (national toolkit);
 • Üle-euroopaline MOOC ehk massive open online course – interneti vahendusel piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadav st vaba juurdepääsuga e-kursus kõigele vabaks kasutamiseks
 • Tulemuste levitamise üritused, 60 osalejat igas riigis.

Kõiki materjale koos tutvustustega saab inglise keeles vaadata: www.migrantliteracies.eu

Lisainfo: projektijuht Tartu Rahvaülikoolis Terje Kruusimaa terje@rahvaylikool.ee

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital