Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine

Tartu Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu (ERL) liige ja ühtlasi partneriks projektis Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine.

Projekti kaudne eesmärk on innustada osalemist vabahariduses ja tuua uusi õppijaid mitteformaalõppesse, mis toimub Eesti Rahvaülikoolide Liitu kuuluvates vabahariduslikes koolituskeskustes. Ühtlasi soovitakse kaasa aidata ERL-i kuuluvate koolitusasutuste õppe kvaliteedi tagamisele ja nende maine tõstmisele.

Projekti otsene eesmärk on võimestada Eesti Rahvaülikoolide Liitu kaasates selleks aktiivselt ERL liikmeid ja selleks:

a) koostada liikmete aktiivse panusena organisatsiooni arengu- ja kommunikatsioonistrateegia koos tegevuskavaga 2018-2023;

b) rakendada ühine kvaliteedisüsteem EQM, et kõigil ERL liikmetel mitte ainult ei oleks kirja pandud formaalsed täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused, vaid on olemas EQMi kvaliteedimärk, mis tagab mitteformaalse õppe pakkujate ja nende tegevuste, teenuste ja töö kvaliteedi.

Projekti esimeseks tegevuseks on Eesti Rahvaülikoolide Liidu ehk ERLi arengu- ja kommunikatsioonistrateegia koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2018-2023, et luua ühtne arusaam ja eesmärk organisatsiooni tegevustele ja tuua uusi õppijaid vabaharidusse. Protsess toimub MTÜ Partnerlus eetvedamisel ja kaasamõtlemisel.

Teiseks tegevuseks on kvaliteedimudeli EQM mudeli kohandamine ja rakendamine Eesti vabahariduslikes koolituskeskustes. Selleks vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse olemasolev juhend ja enesehindamisvormjuhend assessoritele, valitakse assessorid ja moodustatakse riiklik hindamiskomisjon. Liikmetele-taotlejatele toimub koolitus ja neid nõustatakse assessorite poolt enesehindamisprotsessi läbiviimisel.

European Quality Mark ehk EQM on kvaliteedi tagamise süsteem kõikidele mitteformaalse hariduse pakkujatele üle kogu Euroopa. See aitab tagada mitteformaalse õppe pakkujate ja nende tegevuste, teenuste ja töö kvaliteeti ning mõõdab, kuivõrd efektiivselt organisatsioon mõistab, millised süsteemid ja tegevused on vajalikud, et pakkuda ning toetada kvaliteetset õppimist vastavalt Eesti ja Euroopa täiskasvanuhariduse kvaliteedi tagamise nõuetele. Eestis on EQM riiklikuks  hindamisorganiks ERL.

Samuti luuakse ERL-le uus kaasaegne koduleht.

Projekt viiakse ellu 20.01.2018 – 20.12.2018 ja seda toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo:
projektijuht Ena Drenkhan, tel 53486443

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital