Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019

Tartu Rahvaülikool viib ellu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2017-8 Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019.

Projekti otsene eesmärk on pakkuda eesti keele õpet keeletaseme A2 omandamiseks perioodil 01.01.2018–31.12.2019 150-le rahvusvahelise kaitse saajale nii, et pärast 300 tunni läbimist tuleksid osalejad toime igapäevastes suhtlusolukordades. Samuti täiendada olemasolevat 100 h koolituse läbiviimiseks mõeldud metoodikat, õppematerjale ja hindamisvahendit ja rakendada õppe läbiviimisel aktiivõppemeetodeid.

Lisainfo tasuta eesti keele koolitustel osalemise kohta.osalemistingimused-AMIF2017-8

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Lisainfo: Terje Kruusimaa, projekti keeleõppe koordinaator, terje@rahvaylikool.ee,
tel 5345 5242.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital