Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes

SA Tartu Rahvaülikool viis 1. september  2018 kuni 2020. detsember ellu projekti  „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS).  Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

Projekti partneriteks on Haapsalu RahvaülikoolPärnu RahvaülikoolSA Hiiumaa ArenduskeskusMTÜ Abja KoolituskeskusOntika KoolituskeskusKuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia ja MTÜ Võluvõru.  Koos partneritega on kavas ellu viia elanike võtmepädevuste arendamise koolitused Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

Koolituste sihtgrupiks on seni elukestvas õppes vähe osalenud täiskasvanud elanikud, kellel on madal haridustase ja puudub erialane ettevalmistus. Kavas on arvuti-, keele- ja tulemusliku mõjutamise-loova probleemilahenduse koolitused, mis viiakse läbi kõigis maakondades ühtsete õppekavade alusel.  Koolitusi on 12 maakonnas planeeritud kokku 90 ja täienduskoolitustel osalema oodatakse 900 täiskasvanut.

Toimuvad järgmised koolitused:

  • Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele mahus 32 tundi
  • Nutikool mahus 32 tundi
  • Eesti keel A2 tase mahus 30 tundi
  • Inglise keel klienditeenindajatele mahus 30 tundi
  • Vene keel A2 tase mahus 20 tundi
  • Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus mahus 40 tundi

Tartu Rahvaülikoolis toimuvaid tasuta koolitusi vaata: https://www.rahvaylikool.ee/tasutakoolitused.
Partnerite koolituste kohta leiad infot nende kodulehtedelt.

Lisaks toimuvad koolitused ka vabahariduslike koolitusasutuste koolitajatele  ja töötajatele, kellele pakutakse koolitusi madalama konkurentsivõimega õppijate kaasamisest ja motiveerimisest, erivajadustega inimeste õpetamise eripäradest ning täiskasvanute koolitamisest.

Projekti kogumaksumus on 249 998,44 eurot. Tegemist on ESF meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevuse „Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks“ projektiga nr 2014-2020.1.06.18-0125.

Lisainfo: projektijuht Maarja Keba, tel 7361 548

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital