Kogemusnõustaja väljaõpe: sügis 2023 - kevad 2024

Toimub
12.10 - 23.05.2024
Pepleri 4, Tartu
Maht
190 akad t
Hind
1440 €
Koolitajad
Ene RaidJana LaanemetsSilvia PütsepMarju Koor

Kogemusnõustaja koolitusele ootame inimesi, kes on taastunud vaimse ja/või füüsilise tervise probleemidest või kriisist ning soovivad kogemusnõustajana kasutada oma kogemust teiste toetamiseks. Kogemusnõustaja pakub lähtuvalt kliendi vajadustest emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. 12.oktoobril algavasse gruppi on endiselt võimalik kandideerida, saates oma motivatsioonikirja 6.oktoobriks (k.a). Vt lähem info allpool.

Kogemusnõustaja väljaõpe põhineb riiklikul koolituskaval. Õpe koosneb koolituspäevadest, praktikast ja praktika juhendamisest ning iseseisvast tööst. Tartu Rahvaülikooli kogemusnõustaja väljaõppe õppekava on leitav SIIN.

Tartu Rahvaülikool on läbinud Eesti Kvaliteediagentuuri hindamise ja meile on omistatud kvaliteedimärk sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas. Kvaliteedimärk kinnitab, et selles õppekavarühmas pakutav õpe on aja- ja asjakohane ning õppijakeskne, koolitajad on eriala asjatundjad ning arendavad pidevalt ka oma õpetamisoskusi.

Koolituse sisu

1. osa: Koolituspäevad (kokku 80 tundi)

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse. Nõustamise alused, nõustamiseetika - 8 tundi
 • Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused. Isikliku taastumiskogemuse analüüs - 16 tundi
 • Esmased nõustamisoskused ja tehnikad - 26 tundi
 • Baasteadmised ja oskused kriisitöös -15 tundi
 • Baasteadmised ja oskused grupitöös - 15 tundi

2. osa: Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid (kokku 110 tundi)

 • Kogemusnõustamise praktika - 30 tundi
 • Praktika juhendamised/superviseerimine individuaalselt ja grupis - 34 tundi
 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon - 38 tundi
 • Lõputöö - 8 tundi

Õppe kogumaht on 190 akad.tundi/7,2 EAP.

Väike osa õppest toimub veebikeskkonnas Zoom. Vajadusel pakume tehnilist tuge.

Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, rollimängud, juhtumi analüüs, eneseanalüüs, praktika, iseseisev töö.

Ajakava

Koolitus toimub üle kahe nädala neljapäeviti ja reedeti, mõnel korral ka veebis. Õppepäevad lõppevad 18.jaanuaril. Praktika toimub 22.jaanuar - 30.aprill. Lõputöö esitamise tähtaeg on 13.mai. Tutvu ajakava siin.

Praktika

Praktika toimub peale koolituspäevade ja praktika ettevalmistava juhendamise läbimist. Praktika kestus on 30 tundi. Igal osalejal on individuaalne praktikajuhendaja praktika kohas. Praktika perioodil toimub supervisioon kahes grupis (ühele grupile 6 tundi) ning praktika juhendamine kovisiooni grupis (igale osalejale 14 tundi). Praktikakoht leitakse vajadusel koostöös rahvaülikooliga. Praktiseerimise võimalusi otsitakse lähtudes õppija kogemusest ja teemast. Osaleja kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõputöö osana. Praktikat hindab individuaalne praktikajuhendaja ja koolipoolne praktika juhendaja.

Lõputöö

Kirjalik lõputöö sisaldab taastumisloo kirjalikku läbitöötamist, enesereflektsiooni, praktika kirjeldust ja analüüsi ning kohustusliku lugemismaterjali reflektsiooni. Osaleja saab lõputöö koostamise juhendi ja koostamist juhendatakse. Lõputöö maht on 6 - 8 lehekülge.

Õppe alustamise tingimused

 • isikliku taastumisloo olemasolu, valmidus kasutada seda kogemusnõustaja töös;
 • piisav taastumistase;
 • positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes;
 • psühhosotsiaalne küpsus;
 • valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega;
 • valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada ja kasutada õppimise vahendina;
 • valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega;
 • vähemalt põhiharidus.

Mis võib näiteks teemaks olla?

 • elamine kroonilise haigusega (näiteks diabeet, reuma)
 • elamine puudega
 • vähidiagnoosiga elamine
 • depressioon ja meeleoluhäired
 • sõltuvusest vabanemine
 • erivajadusega laps
 • lähedase kaotus
 • perevägivald

Need on vaid üksikud näited, tegelik teemade ring on lai.

Miks õppida kogemusnõustajaks Tartu Rahvaülikoolis?

 • Meie koolitajad on praktiseerivad psühholoogid ja/või kogemusnõustajad, kõigil on pikaajaline koolitamise kogemus.
 • Iga kandidaadiga tehakse individuaalne intervjuu, mis aitab hästi selgusele jõuda, kas koolitus vastab õppija ootustele, võimetele ja vajadustele.
 • Nii teoreetilises kui ka praktilises osas on rõhk praktiliste tööriistade omandamisel ja oskuste harjutamisel, mida saab kohe rakendama hakata.
 • Praktika koosneb üldjuhul vaatluspraktikast, nõustamisest juhendaja juuresolekul ning iseseisvast praktikast. Peale igat seanssi (kus on juhendaja kaasas) ja lõpus toimub refleksioon juhendajaga. Praktika juhendamine (grupis ja individuaalselt) on ettenähtust suuremas mahus.
 • Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusel on 36 aastat koolituste korraldamise kogemust. Me täidame täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kehtestatud nõudeid ja oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 • Kuna me oleme avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik sihtasutus, siis pakume kvaliteetset koolitust mõistliku hinnaga.
 • Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Eesti Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärk sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas ning Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.

Koolituse hind

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Tasuda on võimalik kuni kolmes osas (sõlmides koolituslepingu).

Koolitusele kandideerimiseks on vajalik

​* registreeruda koolitusele;

 • esitada 6.oktoobriks (k.a) motivatsioonikiri 1 – 2 lk (motivatsioonikiri sisaldab taastumiskogemuse lühikirjeldust ning põhjendust, miks soovitakse koolitusel osaleda ja teha kogemusnõustaja tööd). Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV;
 • osaleda individuaalsel eelintervjuul veebis või kohapeal.

Loobumisel peale individuaalsel intervjuul osalemist ja kursusele vastuvõttu, on koolitusasutusel õigus esitada arve summas 50 €.

Registreerumise kinnituskirjas saadame Teile info motivatsioonikirja edastamise kohta (soovi korral on see võimalik saata krüpteeritult). Teie motivatsioonikirja loevad, eelintervjuusid viivad läbi ja teevad otsuse gruppi pääsemise osas ainult koolitajad. Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt.

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust õppeosakonna juhiga: Ingrid Leinus ingrid@rahvaylikool.ee või telefonil 7427742.

Koolitajad

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital