Vene keel kesktasemele: Kesktase B1 II osa, minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes oskavad vene keelt A2-tasemel (saavad hakkama lihtsates igapäevastes suhtlussituatsioonides) ning soovivad oma keeleoskust edasi arendada. Sügisel alanud kursusele on väga teretulnud ka uued õppijad.

Toimub
22.01 - 23.04.2019
T 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
224 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Kursuse kirjeldus

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

1.Elulugu. Endast ja teistest rääkimine, oma pere tutvustamine ja kirjeldamine. Биография. Описание себя и своей семьи.

2.Igapäevaelu, minu päev. Каждодневные действия, мой день.

3.Kodu ja kodutööd. Tööjaotus perekonnas, lemmikloomad, külalisi vastuvõtmine. Дом и домашняя работа, распределение обязанностей в семье, домашние животные, прием гостей.

4.Töö ja tööülesanded. Работа и рабочие обязанности.

5.Vaba aeg: hobid, sport, kino, teater, kontsert. Свободное время: хобби, спорт, кино, театр, концерт.

6.Tähtpäevad ja kingitused. Праздники и подарки.

7.Puhkusel ja reisil: ideid Eestis puhkamiseks, reis Venemaalt, reisielamused, aktiivne puhkus, transport. В отпуске и путешествии: идеи для отдыха в Эстонии, путешествие в Россию, впечатления, активный отпуск, транспорт.

8.Оbjektid ja üritused linnas. Объекты и мероприятия в городе.

9.Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

1.Nimisõnade käänamine. Падежи.

2.Verbiaspektid. Виды глагола (писать-написать, учить-выучить).

3.Глаголы движения. Liikumisverbid (ходить-идти, ездить-ехать, летать-лететь).

4.Järgarvsõnad. Порядковые числительные (первый, двадцатый, сотый).

5.Tingiv kõneviis. Условное наклонение (если бы у меня было бы – kui mul oleks).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga