Tegevusalused

Tartu Rahvaülikooli missioon

Tartu Rahvaülikool on kõigile avatud täienduskoolitusasutus, mis pakub võimalusi areneda isiksuse, töötaja ja kodanikuna; toetab targa, sidusa ja uuenemisvõimelise ühiskonna kasvamist ning väärtustab kultuurharidust nii mõttes kui teos.

Peamised tegevussuunad

I. Täienduskoolitus
Koolitus erinevas vormis ja valdkondades, mille eesmärgiks on huvialane või tööalane enesetäiendamine ja -arendamine.

II. Kultuuriürituste korraldamine
Kultuuriürituste korraldamine – kunsti ja käsitöö näitused, festivalid, kontserdid.

III. Projektipõhine tegevus
Eesti ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja läbiviimine, mille eesmärgiks on nii kooli kui kohaliku piirkonna arengule kaasaaitamine. Vaata lähemalt siin
.

Tartu Rahvaülikooli visioon

Tartu Rahvaülikool on elukestva õppe keskus, mille mitteformaalse hariduse alast praktilist ja teoreetilist kompetentsi hindavad nii õppijad kui koostööpartnerid Eestis ja piiriüleselt. Eesti suurima vabahariduskoolina oleme arvestatav kaasarääkija hariduspoliitilistes küsimustes.

Tartu Rahvaülikooli asutamine ja juhtimine

Tartu Rahvaülikool on asutatud 1987.aastal. 14 aastat tegutses kool Tartu Kultuuriülikooli nime all. 2001.a loodi sihtasutus Tartu Rahvaülikool.
Tartu Rahvaülikool on iseseisev juriidiline sihtasutus, mille asutajateks on:
• Tartu Linnavalitsus
• Tartu Kultuuriülikooli Selts
• Turu Täiskasvanute Koolituse Sihtasutus (Soome)

Kõrgem juhtiv organ on sihtasutuse nõukogu.
Nõukogu esimees on Helmer Jõgi, nõukogu liikmed on Lemmit Kaplinski, Piia Jürgenson, Lauri Breede, Tommi Forss, Riitta Ekuri ja Reet Valgmaa.

Tartu Rahvaülikooli juhatuse liige on Maire Breede.

PõhikiriArengukava 2024-2026, Majandusaasta aruanne 2022, Majandusaasta aruanne 2021

Kuuluvus

Tartu Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige.

Kvaliteet

Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.

Tartu Rahvaülikool lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital