Tegevusalused

Tartu Rahvaülikooli missioon

RÜ on täienduskoolitusasutus, mis pakub kultuuriteadlikkust, enesearendust ja loovust soodustavat õpikeskkonda professionaalseks ja isiksuslikuks arenguks.

Peamised tegevussuunad

I. Täienduskoolitus
Koolitus erinevas vormis ja valdkondades, mille eesmärgiks on huvialane või tööalane enesetäiendamine ja -arendamine.

II. Kultuuriürituste korraldamine
Kultuuriürituste korraldamine – kunsti ja käsitöö näitused, festivalid, kontserdid.

III. Projektipõhine tegevus
Eesti ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja läbiviimine, mille eesmärgiks on nii kooli kui kohaliku piirkonna arengule kaasaaitamine. Vaata lähemalt siin
.

Tartu Rahvaülikooli visioon

RÜ on jätkusuutlik, paindlik, eri sihtgruppide vajadustele ja huvidele vastav täienduskoolitusasutus, mis kannab demokraatlikke haridusväärtusi, millel on kaasaegne tehnoloogiline baas, pädevad koolitajad ja inspireeriv õpikeskkond. RÜ on mitteformaalse hariduse keskus, mis on tuntud ja hinnatud Eestis ja piiriüleselt.

Tartu Rahvaülikooli asutamine ja juhtimine

Tartu Rahvaülikool on asutatud 1987.aastal. 14 aastat tegutses kool Tartu Kultuuriülikooli nime all. 2001.a loodi sihtasutus Tartu Rahvaülikool.
Tartu Rahvaülikool on iseseisev juriidiline sihtasutus, mille asutajateks on:
• Tartu Linnavalitsus
• Tartu Kultuuriülikooli Selts
• Turu Täiskasvanute Koolituse Sihtasutus (Soome)

Kõrgem juhtiv organ on sihtasutuse nõukogu.
Nõukogu esimees on Helmer Jõgi, nõukogu liikmed on Terje Haidak, Piia Jürgenson, Lauri Breede, Tommi Forss, Harri Seikola ja Reet Valgmaa.

Tartu Rahvaülikooli juhatuse liige on Maire Breede.

PõhikiriArengukava 2016-2020, Majandusaasta aruanne 2019, Majandusaasta aruanne 2018

Kuuluvus

Tartu Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige. Eesti Rahvaülikoolide Liit kuulub Eesti Vabaharidusliitu.

Kvaliteet

Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.

Tartu Rahvaülikool lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital