Telli koolitus oma grupile

Pakume põnevaid koolitusi, mis arendavad oskusi erinevates valdkondades, aitavad tugevdada meeskonna tunnet ja oskusi heaks koostööks. Need on heaks häälestuseks koosolekutele, pikematele koolitustele või kasulikuks vahepealaks meelelahutuslikul koosviimisel. Samuti pakume projektide kirjutamise, viipekeele ning arvutikoolitusi.

Suhtlemine meeskonnas

Kuidas suhtlemine soodustab või takistab koostööd? Kuidas kasutada selge suhtlemise reegleid? Kuidas mõjutavad erinevad suhtlemisstiilid (alistuv,agressiivne, kehtestav) meeskonnatööd? Milline on minu suhtlusstiil? Kuidas kehakeele lugemine ja teadlik kasutamine aitab kaasa efektiivsele suhtlusele?

Koolitaja Anželika Valdre on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja Rootsi Moreno Instituudi psühhoterapeudina. On T. Gordoni Lastevanemate Kooli ja Õpetajate Kooli koolitaja. Koolitaja ja nõustaja kogemust üle 20 aasta.

Eesmärkide seadmine ja saavutamine

Selgus isiklikes eesmärkides ja oskus neid saavutada aitab kaasa kindluse ja pühendumise saavutamisel. Millised on hea eesmärgi tunnused? Mida vältida ja mida kasutada eesmärgi sõnastamisel? Kuidas liikuda eesmärkide poole? Kuidas leida ressursse? Mis takistab mind eesmärkide poole liikumisel ja kuidas takistusi ületada?

Koolitaja Anželika Valdre on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja Rootsi Moreno Instituudi psühhoterapeudina. On T. Gordoni Lastevanemate Kooli ja Õpetajate Kooli koolitaja. Koolitaja ja nõustaja kogemust üle 20 aasta.

Enesekehtestamine keerulises olukorras

Kuidas toetavad ja pidurdavad uskumused mõjutavad meie kehtestamiskäitumist? Tutvustatakse kehtestava käitumise eeldusi, kehtestava sõnumi koostamise reegleid ja järgnevat “käiguvahetamise” reegleid. Selgitatakse manipulatiivse käitumise ilminguid ning õpetatakse toimetulekut agressiivse ning manipulatiivse käitumisega.

Koolitaja Anželika Valdre on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja Rootsi Moreno Instituudi psühhoterapeudina. On T. Gordoni Lastevanemate Kooli ja Õpetajate Kooli koolitaja. Koolitaja ja nõustaja kogemust üle 20 aasta.

Konfliktide edukas lahendamine

Mis on konfliktide näilised ja tegelikud põhjused? Millised on efektiivsed lahendusviisid? Käsitletakse kompromissi ja võitja-võitja meetodi plussid ja miinused, millises olukorras mida kasutada? Millised konfliktid on lahendamatud ja kuidas nendega toimetada¬ säilitades vastastikune lugupidamine?

Koolitaja Anželika Valdre on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja Rootsi Moreno Instituudi psühhoterapeudina. On T. Gordoni Lastevanemate Kooli ja Õpetajate Kooli koolitaja. Koolitaja ja nõustaja kogemust üle 20 aasta.

Kuidas saada paremaks kuulajaks?

Millised on minu ja vestluskaaslaste halvad kuulamisharjumused? Kuidas need takistavad suhtlemist ja kuidas neist üle saada? Kuidas kuulata efektiivselt?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Mida on vaja teada mõjutamisoskustest?

Kuidas ära tunda mõjutamisvõtteid? Kuidas neid tõhusalt kasutada ja kuidas end nende eest kaitsta? Millest juhinduda argumenteerimisel?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Kuidas tulla toime „raskete tüüpidega“?

Kes on "rasked tüübid"? Miks ja millal nad rühmas avalduvad? Kuidas nendega ühist keelt leida?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Koostööd ja tulemusi soodustav tagasiside

Millal ja kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet? Kuidas anda tagasisidet nii, et motivatsioon suureneks? Kuidas hoida suhteid negatiivse tagasiside andmisel?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitamisest.

Kuidas oma hääleaparaati töökorras hoida?

Koolitust saab tellida oma grupile või individuaalõppena.

Koolitus on kõigile, kes soovivad kõlavamalt rääkida ja oma häält heas seisukorras hoida. Vaadatakse, milline on õige kehahoid ja tehakse mõned lõdvestus- ja hingamisharjutused. Räägitakse missugust hügieeni hääl vajab ning kuidas parandada artikulatsiooni, diktsiooni ja hääle kõla. Oma hääle parem tundmine ja parem häälekasutus annab juurde ka esinemisjulgust.

Koolitaja Simo Breede lõpetas 2011. a magistrantuuri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Vanemuise teatri solist. Alates 2010 õpetanud hääleseadet kooridele ja lauljatele ning hääle kandvat kasutamist ja korrashoidu kõigile, kes oma töös kasutavad palju häält.

Arvuti- ja nutiseadmeõpe

Koolitusi saab tellida oma grupile või individuaalõppena. Võimalikud teemad

 • MS Excel
 • MS Word
 • MS PowerPoint
 • Pilveteenused
 • Wordpress
 • Arvuti algõpe (näiteks MS Word, internet, MS Excel, MS Powepoint)
 • Kujundamine arvutil
 • Fototöötlus
 • Nutitelefoni kasutamine

Koolitaja Kadi Tamm on lõpetanud Mainori kõrgkooli infotehnoloogia eriala, läbinud pedagoogika täienduskoolitusprogrammi ja talle on omistatud täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. 2009. a valiti Kadi Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolitaja Aksel Lõbu on lõpetanud Tartu kunstikooli trükimeedia kujundaja-küljendaja eriala. Viimased 10 aastat on ta viljelenud professionaalset, kodaniku- ja koolimeediat ja töötanud ajakirjaniku või küljendajana erinevates toimetustes. Alates 2012. aastast on ta Noorte Meediaklubis nii audiovisuaalse meedia kui ka trükimeedia koolitaja noortele.

Koolituste tellimine

 • Koolituste maht on enamasti 2-4 akadeemilist tundi
 • Hind grupile alates 220 € (käibemaksu ei lisandu)
 • Hind sisaldab töötasu, õppematerjale, soovi korral osalemise kohta tõendeid
 • Grupi suuruseks on soovitavalt kuni 20 osalejat, arvutiõppes kuni 12 (kokkuleppel võimalik ka suurem osalejate arv)
 • Koolitust on võimalik tellida väljapoole Tartut või viia läbi koolitus Tartu Rahvaülikooli ruumides.

Kui Teil on huvi mõne muu teema vastu, siis võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse! Lõplik programm koostatakse vastavalt grupi soovidele ja vajadustele.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital