Telli koolitus oma grupile

Pakume põnevaid koolitusi, mis arendavad oskusi erinevates valdkondades, aitavad tugevdada meeskonna tunnet ja oskusi heaks koostööks. Need on heaks häälestuseks koosolekutele, pikematele koolitustele või kasulikuks vahepealaks meelelahutuslikul koosviimisel. Toome välja kõige populaarsemad teemad.

Mis on stress ja kuidas ennetada läbipõlemist?

Selleks, et läbi põleda, on vaja enne põleda. Läbipõlemissündroom on emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund, mis toob kaasa alaneva hinnangu endale kui professionaalile ning võib süvenedes laieneda ka isiksuslikele omadustele. Stress on seisund, mis kaasneb läbipõlemisega. Stress on keha ja meelte vastus organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele, valmisolek tekkinud ohu ning suure koormuse tingimustes tegutsemiseks. Koolitus aitab mõista ennast ja teisi, aitab märgata ja ära tunda stressi märke. Koolitaja jagab nõuandeid kuidas aidata stressis ennast ja töökaaslasi ning kelle poole pöörduda abi saamiseks. Koolitus annab ülevaate sellest, mis on läbipõlemine, millised on selle märgid ja mida sellises olukorras teha, mis aitaks toime tulla.

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Suhtlemine meeskonnas

Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd? Kuidas mõjutavad erinevad suhtlemisstiilid (kindel, passiivne, varjatult agressiivne, avalikult agressiivne) meeskonnatööd? Milline on minu suhtlusstiil? Kuidas kehakeele lugemine ja teadlik kasutamine aitab kaasa efektiivsele suhtlusele?

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Kuulamisoskused kui hea koostöö võti

Kuidas kuulata nii, et kuuleksid? Kuidas ära tunda ja vältida pseudokuulamist? Kuidas vältida peamisi kuulamistõkkeid (unelemine, vastuseks valmistumine, nõu andmine, takka kiitmine jm) ning kasutada efektiivseid kuulamisvõtteid?

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Eesmärkide seadmine ja saavutamine

Selgus isiklikes eesmärkides ja oskus neid saavutada aitab kaasa kindluse ja pühendumise saavutamisel. Millised on hea eesmärgi tunnused? Mida vältida ja mida kasutada eesmärgi sõnastamisel? Kuidas liikuda eesmärkide poole? Kuidas leida ressursse? Mis mind pidurdab eesmärkide poole liikumisel ja kuidas takistusi ületada?

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Enesekehtestamine keerulises olukorras

Kuidas toetavad ja pidurdavad uskumused mõjutavad meie kehtestamiskäitumist? Tutvustatakse erinevaid kehtestamiskäitumisi (adekvaatne, agressiivne ja kehtetu käitumine) ning enda eest seismise viise. Selgitatakse manipulatiivse käitumise ilminguid ning õpetatakse toimetulekut agressiivse ning manipulatiivse käitumisega.

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Konfliktide edukas lahendamine

Mis on konfliktide näilised ja tegelikud põhjused? Millised on efektiivsed lahendusviisid? Käsitletakse viit võimalikku käitumisviisi: domineerimine, probleemi lahendamine, kompromiss, kohandumine ja põgenemine - millised on nende plussid ja miinused, millises olukorras mida kasutada?

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Kuidas saada paremaks kuulajaks?

Millised on minu ja vestluskaaslaste halvad kuulamisharjumused? Kuidas need takistavad suhtlemist ja kuidas neist üle saada? Kuidas kuulata efektiivselt?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Mida on vaja teada mõjutamisoskustest?

Kuidas ära tunda mõjutamisvõtteid? Kuidas neid tõhusalt kasutada ja kuidas end nende eest kaitsta? Millest juhinduda argumenteerimisel?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Kuidas tulla toime „raskete tüüpidega“?

Kes on "rasked tüübid"? Miks ja millal nad rühmas avalduvad? Kuidas nendega ühist keelt leida?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitajate koolitamisest.

Kehakeele sõnavara

Koolitusel räägitakse kuulamise osatähtsusest vestlemisel, psühholoogilistest kuulamistõketest ja kehakeele abistavast rollist kuulamisel. Tehakse mõningaid kuulamisharjutusi.

Koolitaja Anne Uibo töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005.

Koostööd ja tulemusi soodustav tagasiside

Millal ja kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet? Kuidas anda tagasisidet nii, et motivatsioon suureneks? Kuidas hoida suhteid negatiivse tagasiside andmisel?

Koolitaja Erle Nõmm on TÜ magister pedagoogikas. Ta on tegutsenud sotsiaalsete oskuste koolitajana 1993.aastast. Avaldanud koos Reet Valgmaaga mitmeid raamatuid täiskasvanute koolitamisest.

Minu tööalased eesmärgid

Reaalsus – kus ma olen. Takistused. Võimalused. Esimene samm eesmärkideni jõudmiseks.

Koolitaja Ave Landrat töötab koolitaja-nõustajana ning sündmuste läbiviijana. MA vene keel ja kirjandus ning pedagoogika. Läbinud andragoogika, nõustajate ja psühhodraama koolitused.

Koostöö oskuste arendamine läbi loovuse ja mängulisuse

Koolitaja Ave Landrat töötab koolitaja-nõustajana ning sündmuste läbiviijana. MA vene keel ja kirjandus ning pedagoogika. Läbinud andragoogika, nõustajate ja psühhodraama koolitused.

Kuidas oma hääleaparaati töökorras hoida?

Koolitus on kõigile, kes soovivad kõlavamalt rääkida ja oma häält heas seisukorras hoida. Vaadatakse, milline on õige kehahoid ja tehakse mõned lõdvestus- ja hingamisharjutused. Räägitakse missugust hügieeni hääl vajab ning kuidas parandada artikulatsiooni, diktsiooni ja hääle kõla. Oma hääle parem tundmine ja parem häälekasutus annab juurde ka esinemisjulgust.

Koolitaja Simo Breede lõpetas 2011. a magistrantuuri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Vanemuise teatri solist. Alates 2010 õpetanud hääleseadet kooridele ja lauljatele ning hääle kandvat kasutamist ja korrashoidu kõigile, kes oma töös kasutavad palju häält.

Lõpetuseks midagi lõbusat: Laul meeskonna ühendajana

Kuna jõulud on lähedal, siis pakume välja, et õpitakse umbes viit jõululaulu (maailmarahvaste laulud, Eesti regilaulud, kirikulaulud), aga kokkuleppel koolitajaga võib ka ise temaatika ja laulud valida. Kaasa saab laulude kogumiku sõnade ja viisiga. Lisaks laulude omandamisele õpitakse lisaboonusena väärtuslikke nippe oma hääle kasutamisel ja esinemisel oma ala professionaalilt. Juhendab dirigent, hääleseade ja kooridirigeerimise õpetaja Lauri Breede.

Koolituste tellimine

  • Koolituste maht on 2-4 akadeemilist tundi
  • Hind grupile alates 220 € (käibemaksu ei lisandu)
  • Hind sisaldab töötasu, õppematerjale, soovi korral osalemise kohta tõendeid
  • Grupi suuruseks on soovitavalt kuni 20 osalejat (kokkuleppel võimalik ka suurem osalejate arv)
  • Koolitust on võimalik tellida väljapoole Tartut või viia läbi koolitus Tartu Rahvaülikooli ruumides.

Kui Teil on huvi mõne muu teema vastu, siis võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse! Lõplik programm koostatakse vastavalt grupi soovidele ja vajadustele.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital