Uued tasuta koolitused ja projektivõidud

TASUTA koolitused tasemeõppe õpetajale/õppejõule/koolitajale

Koolitusi viib 2018. a septembrist novembrini ellu Haridus- ja teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooliga ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames. Lähem info: Ingrid@rahvaylikool.ee

TASUTA koolitused madalama konkurentsivõimega inimestele

Vabahariduslikud koolituskeskused üle Eesti korraldavad 90 arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitust. Oodatud on madalama konkurentsivõimega inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud. 01.09.2018-31.12.2020 koolitatakse Kokku 900 inimest, kes saavad tasuta õppida arvuti ja nutiseadmete kasutamise oskusi, eesti, inglise ja vene keelt, tulemuslikku mõjutamist ning loovat probleemilahendust. Lähem info: ena@rahvaylikool.ee

Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.

Uus koduleht ja tõhusam digiturundus

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel alustame sel sügisel uue kodulehe tegemist ja harime end internetiturunduse teemadel. Tegevused toimuvad KÜSKi toetusprogrammi „Vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe“ toetusel.

Lähem info: kaisa@rahvaylikool.ee

Õppida on mõnus!

Liitu uudiskirjaga