Eesti keele õppimise linnalaager Ukraina lastele

Juba teist korda korraldab Tartu Rahvaülikool koostöös Zonta Tartu klubi ja Iirimaa heategevusorganisatsiooni Haven Horizons toel Ukraina lastele eesti keele õppelaagri.

Koolivaheajal 24. aprillist kuni 28.aprillil korraldatavas keelelaagris toimub õppetöö kahes grupis vanuseti: 7–11aastased ja 12–16aastased. Eesti keelt õpetatakse loovalt, markeerides igapäevaseid tegevusi ja nutimaailma. Lisaks aktiivsele keeleõppele osalevad lapsed ka käelise tegevuse tundides, kus nad saavad meisterdada savist ja kividest väikeseid esemeid, panna kokku lihtsaid taimeseadeid, teha stoppkaader animatsiooni. Samuti saavad nad ülevaate Eesti kultuurist. Linnalaagris osalemise eest laste vanemad maksma ei pea ning lisaks õppimisele pakutakse lastele ka lõunasööki.

Linnalaagrit rahastav Iiri heategevusorganisatsioon Haven Horizons on pühendunud naiste- ja lastevastase vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamisele.

Koostöös Tartu Rahvaülikooliga töötati välja kaheastmeline programm. Esimene koolitus  oli veebruari koolivaheajal, teine aprillikuisel vaheajal. Huvi keelelaagri vastu on väga suur. Kõik grupid on praeguseks täitunud, nii et kahjuks juurde lapsi enam võtta ei saa.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital