Jätkusuutlikkuse edendamine täiskasvanute koolituses

CRISTAL (Common References in Sustainable Training in Adult Learning) 2011 – 2013

Grundtvig programmi õpikoostöö projekt.

Täiskasvanute koolitusasutused, kes projektis osalesid, tajuvad oma rolli jätkusuutlikkuse idee levitamisel ühiskonnas. Me keskendusime ökoloogilisele jätkusuutlikkusele, kuid käsitlemist leidsid ka sellega tihedalt seotud teised jätkusuutlikkuse aspektid.

Projekti eesmärgid:
-koolituskeskuste ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse arendamine
-tõsta koolituskeskuste personali ja koolitajate keskkonnaalast kompetentsust
-tõsta täiskasvanute keskkonna alast teadlikkust, edendada tervislikku eluviisi ja keskkonna sõbralikke käitumisharjumusi.
Tegevused:
– strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamine koolituskeskuste jätkusuutlikumaks muutmiseks
-ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse aspektide toomine õppeprogrammidesse ja õppeprotsessi.
-pilootkoolituste läbiviimine, mis tõstavad täiskasvanute keskkonna teadlikkust, keskkonnasõbralikku käitumist ja tugevdavad tervislikke eluviise.

Projekti tulemused:

Arendati välja lihtne protsess jätkusuutlike praktikate edendamiseks. Esimese sammu eesmärk oli koostöös õppida tundma jätkusuutlikkuse mõistet ja jõuda sellest ühisele arusaamisele. Teise sammuna viidi organisatsioonides läbi enesehindamine, kasutades selleks lihtsat vahendit, mis annab hea ülevaate jätkusuutlike praktikate seisust. Kolmas samm oli tegevusplaanide koostamine, kasutati etteantud vormi, mida iga partner kohandas vastavalt oma kontekstile ja situatsioonile. Neljas samm oli tegevusplaanide elluviimine. Partnerid arutasid, leidsid ja jagasid uusi ideid ja viise jätkusuutlike praktikate elluviimiseks. Tulemused koondati kolme teema alla: majandusliku ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse arendamine, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutlikkuse arendamine ning õpetajate/koolitajate, meeskonna ja õppijate koolitus. Viienda sammuna leppisid partnerid kokku, et jätkusuutliku programmi arendamine peaks olema osa arengutsüklist, alates planeerimisest ja elluviimisest kuni hindamise ja parendamiseni. Iga partner hindas oma projektitegevusi ja tegi sellest lähtuvalt tulevikuplaane.
Kõik sammud koos paljude näidetega on kirjas projekti veebilehel http://cristalgrundtvig.wordpress.com. Väljaarendatud protsess on kergesti rakendatav iga elukestva õppega tegeleva organisatsiooni pool.

Partnerorganisatsioonid:
Valkeakoski-opisto (Valkeakoski Lifelong Learning Centre), Soome
Cleaner Production Center Austria, Informationszentrum für umweltgerechte Produktion GmbH, Austria
Porsgrunn Voksenopplaeringssenter, Norra
IEBA Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais, Portugal
Training 2000, Italy
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türgi
HAS Den Bosch, Holland

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital