Olev

Olev on käinud erinevatel kursustel, alates feng shuist hiina keele ja avaliku esinemiseni, kokku 58 lühi- ja pikemaajalisel koolitusel! Tartu Rahvaülikool esitas ta aasta õppija tiitlile. Põhjenduseks kirjutasime … 

Milliseid muutusi on toimunud õppija elus tänu õppimisele?

Olev ütleb, et mida rohkem me kogeme, seda terviklikumat pilti näeme. Siis oskame teha õigeid valikuid nii töö kui eraelus; leida oma kohta ja teed, samuti vabaneda enda kesksusest ja teistega arvestada, teisi mõista, ka paremat nõu anda.

Olev Matti ettevõtte tegevus hõlmab metsandust, puhkemajandust ja kinnisvara arendust, kus olulised põhimõtted on inimsõbralikkus ja keskkonnasäästlikus. Ettevõtlusele annab enda koolitamine juurde, kuna näed rohkem võimalusi, see laiendab ettevõtluse spektrit, tulevad uued ideed, mitte ei kasuta tüüplahendusi. Mida avatum sa ise oled, seda avatum ja rohkemate võimalustega on maailm sinu vastu.

Olev ütleb, et tänu erinevatele koolitustele on ta ennast paremini tundma õppinud ja enesekindlus on suurenenud, julgus erineda, avaldada oma arvamust on süvenenud. Koolitustel osalemine on andnud võimaluse suhelda avatud inimestega.

Milliseid uusi väljakutseid on õppija tänu õpingutele leidnud?

Salaunistused on hakanud täituma ja tulevad järjest uued väljakutsed. Tekivad üha uued eesmärgid. Kui jõuad ühe mäe tippu, näed, et on olemas järgmine tipp, kuhu poole püüelda. Õppida on alati midagi uut – kui oled midagi omandanud, näed kui palju on võimalik veel õppida, uusi kogemusi omandada. Maailm on lai, tuleb erinevaid võimalusi näha, mitte jääda äraproovitud rajale.

Oli kahtlus et kas ikka saab igas vanuses õppida, aga saab küll ka hiina keelt õppida!

Kuidas on õppija suutnud õppimisse kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt?

Alati soovitan ja ärgitan teisi ka õppima, avaramalt mõtlema. Annan edasi seda mida olen õppinud, endast läbi lasknud, eriti tütrele. Inimesed teavad psühholoogiast vähe. Eriti inimestel, kes töötavad inimestega, oleks vaja neid teadmisi ja oskusi.

Kuidas õppija planeerib edasist enesetäiendamist?

Keeli õppida juurde: inglise keelt edasi õppida, saksa keelt värskendada, võib-olla tiibeti keelt, idamaist filosoofiat puudutavatel kursustel osaleda (näiteks Tiibeti kultuurist ja budismist).

*Millised on õppija prioriteedid/eesmärgid elukestva õppijana?

Elufilosoofia ja psühholoogia on lemmikud. Kui enam ei õpi, siis jääd vanaks.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital