Meist

ÕPPIDA ON MÕNUS!

Pakume koolitusi igas vanuses täiskasvanutele. Oodatud on kõik, kes soovivad täiendada oma erialaseid või huvialaseid oskusi või õppida midagi päris uut.

Miks tulla rahvaülikooli õppima?

  • Oleme 34 aastat tegutsenud usaldusväärne Lõuna-Eesti suurim koolituskeskus. Oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (nr 148057).
  • Rahvaülikoolis töötavad kogemustega koolitajad, kes on läbinud täiskasvanute õpetamise koolitused;
  • Ruumid on õppijasõbralikud ja tehniliselt hästi varustatud. Meie personal hoolitseb selle eest, et rahvaülikoolis veedetud aeg oleks õppijale tõeline kvaliteetaeg;
  • Pakume arvukalt kvaliteetseid koolitusi ka töötutele ja tööotsijatele. Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner;
  • Rahvaülikooli õppetasu saab keelekoolituste ja ametialaste koolituste puhul näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse seaduse järgi 20% kursusetasust. Meie kursusetasudele käibemaksu ei lisandu;
  • Keelekursuste, tööalaste koolituste ja paljude kunstikursuste õppematerjalid on kursusetasu sees;
  • Õppida on mõnus!

Tartu Rahvaülikooli missioon

RÜ on täienduskoolitusasutus, mis pakub kultuuriteadlikkust, enesearendust ja loovust soodustavat õpikeskkonda professionaalseks ja isiksuslikuks arenguks.

Peamised tegevussuunad, millele rahvaülikooli tegevus tugineb, on:

I. Täiskasvanute täienduskoolitus
Koolitus erinevas vormis ja valdkondades, mille eesmärgiks on täiskasvanute enesetäiendamine ja -arendamine ning koolitus eri valdkondades, mille eesmärgiks on tööalane täiendus, sh uue eriala omandamine. Kursustel on võimalik osaleda ka Töötukassa suunamisel.

Õppekeskkond on koolituskeskuses mugav ja meeldiv, õppegrupid on reeglina väikesed. See annab võimaluse tegeleda igaühega lähtuvalt tema soovidest ja õppimiskogemusest. Õppeajal ootab meie kursuslasi alati kuum kohv või tee.

Rahvaülikoolis töötab üle 200 kogenud ja hinnatud koolitaja.
Õppeaastal õpib Tartu Rahvaülikoolis umbes 6000 inimest, õppegruppe on üle 600. Rahvaülikoolis on kursuslasi igas vanuses.

II. Kultuuriürituste korraldamine
Projektipõhiste kohalike ja rahvusvaheliste kultuuriürituste korraldamine – kunsti ja käsitöö näitused, festivalid, kontserdid.

III. Projektipõhine tegevus
Eesti ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja läbiviimine, mille eesmärgiks on nii kooli kui kohaliku piirkonna arengule kaasaaitamine. Vaata lähemalt siin.

Tartu Rahvaülikooli visioon

RÜ on jätkusuutlik, paindlik, eri sihtgruppide vajadustele ja huvidele vastav täienduskoolitusasutus, mis kannab demokraatlikke haridusväärtusi, millel on kaasaegne tehnoloogiline baas, pädevad koolitajad ja inspireeriv õpikeskkond. RÜ on mitteformaalse hariduse keskus, mis on tuntud ja hinnatud Eestis ja piiriüleselt.

Tartu Rahvaülikool on asutatud 1987.aastal. 14 aastat tegutses kool Tartu Kultuuriülikooli nime all. 2001.a loodi sihtasutus Tartu Rahvaülikool.
Tartu Rahvaülikool on iseseisev juriidiline sihtasutus, mille asutajateks on:
• Tartu Linnavalitsus
• Tartu Kultuuriülikooli Selts
• Turu Täiskasvanute Koolituse Sihtasutus (Soome)

Kõrgem juhtiv organ on sihtasutuse nõukogu.
Nõukogu esimees – Helmer Jõgi, nõukogu liikmed Terje Haidak, Madis Lepajõe, Lauri Breede, Tommi Forss, Harri Seikola ja Reet Valgmaa.

Tartu Rahvaülikooli juhatuse liige: Maire Breede.

Tartu Rahvaülikool kuulub Eesti Rahvaülikoolide Liitu.

Tartu Rahvaülikool lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist http://www.ngo.ee/eetikakoodeks.

Oleme alati Teie jaoks olemas – professionaalsed, paindlikud, avatud uutele ideedele ning koostööle.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital