3D-modelleerimine Sketchup programmiga Veebis

Sketchup on laialdaselt kasutatav pindmodelleerimistarkvara objektide ja ruumi kiireks visuaaliseerimiseks.

Toimub
15.01 - 30.06.2024
toimub kokkuleppel
Google Meet
Maht
12 akad t
Hind
496 €
Koolitaja
Siim Soonsein

Koolitus toimub veebikeskkonnas Google Meet. Koolitaja saadab 15 minutit enne algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on hea internetiühendus (video striimimiseks). Soovitatav on mikrofoni olemasolu, (selle puudumisel saab heli ka nutitelefoni teel edastada); lisamonitori olemasolu (pole tingimata vajalik).

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Tarkvara saab ka iseseisvalt omandada, kuid mahukamate tööde korral võib tarkvara iseseisev omandamine olla aeganõudev. Koolituse käigus omandatakse modelleerimis-, töö struktureerimise ja esitlusvahendite kasutamise oskused. Koolitusel kasutatakse tasuta Sketchup Make-versiooni, mille saab iga osaleja ise oma arvutisse installeerida.

3D-mudeleid vajavad paljud: arvutimängude arendajad, uudisteagentuurid, arhitektid, filmitööstus, tootearendajad jne. Nõudlus ruumiliste mudelite järele kasvab, sest 3D-printimine on muutunud lihtsamini kättesaadavaks.

Teemad

 • Sissejuhatus. Tarkvara käivitamine. Riistvara kasutamine (manipuleerimine hiirega, lihtsamad tööriistad)
 • Põhitööriistad. 2D- ja 3D-tööriistad. Mõõtmestamine.Tooltips.
 • Iseseisev töö: lihtsamate ruumiliste kujundite loomine
 • Põhitööriistad. Joonestamine pindadega, joontega. Redigeerimistööriistad. Pindade ja joontega joonestamine. Grupp. Tekstuur. Follow Me,Flip Along, Intersect.
 • Iseseisev töö: kõikide 2D/3D tööriistade kasutamise harjutamine
 • Töö struktrueerimine. Komponendid. Kihid (layers). Outliner
 • Projekt.
 • Iseseisev töö: tunnis tehtu harjutamine- komponendid, kihid jne
 • Töö projektiga.
 • Töö struktueerimine.
 • Töö presenteerimine: Lõiked. Stseenid. Kuvastiilid Raster-/vektorgraafika import.
 • Töö projektiga.
 • Iseseisev töö: töö projektiga
 • Töö projektiga.
 • Pistikprogrammid vastavalt vajadustele.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab modelleerimise algtõed tarkvara abil, õpib korrektset programmi Sketchup kasutamist ülesannete teostamisel ja oskab valida töövahendeid ning neid eesmärgipäraselt kasutada.

Koolitusel osalejad kasutavad enda arvutit (kindlasti koos arvutihiirega).

Arvutisse on installeeritud Sketchup Make (ükskõik mis aasta versioon). Kui osalejal ei õnnestu installeerimine/käivitamine, siis nädal enne koolituse algust sellest teatada. Sel juhul juhendaja nõustab.

Viited õppematerjalidele saavad osalejad koolituse käigus.

Koolituse sisu toetab osalejate omavahelist suhtlust ja koostööd, avastus- ja vajaduspõhist õpet, aitab arendada info otsimise ja probleemide lahendamise oskust. Juhendaja suunab osalejaid töötavate lahendusteni, annab nõu vastavalt hetke- ja tuleviku-vajadustele, toetab osaleja iseseisvuse saavutamist programmi kasutamisel. Koolitus lõpeb osalejate isiklike või koostöö-projektide esitlemise ning grupi ning individuaalse hindamisega läbi arutelu ja kirjaliku tagasiside.

Õppe kogumaht on 20 tundi, millest iseseisvat tööd 8 tundi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital