Eesti keel B1.2 intensiivkursus

Toimub
10.04 - 31.05.2023
EKR 10.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
468 €
Koolitaja
Anu Nurk

Eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT.

Eesti keele B1.2-taseme kursus on osa täismahus koolitusest. B1 taseme saavutamiseks läbitakse kolm moodulit.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Eesti keele B1-taseme koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, rääkimist, kirjutamist), grammatikat ja sõnavara. Kasutatakse B1 taseme õppematerjali " ... pooleks", kus on palju aktiivseid mängustatud ülesandeid, mis sobivad eriti hästi rühmas töötamiseks. Harjutatakse ka eksamitüüpi ülesandeid.

Teemad:

  • „Lähme välja!“

Hobid ja huvitavad tegevused, kutsed ja kokkulepped. Keeleteadmised: kohakäänded, minema ja käima, mas-vorm

  • „Sooviksin aega kinni panna“

Huvitavad teenused, tagasiside teenindusasutusele. Keeleteadmised: tingiv vorm, mitmuse kolmas vorm, kellaajad.

  • „Räägi minuga!“

Olulised asjad minu elus minevikus ja olevikus, kokkulepped ja juhendamine. Keeleteadmised: kaheosalised tegusõnad, ma- ja da-vorm.

  • „Mille üle te kaebate?“

Arsti ja patsiendi dialoog, kohtumise ja kokkuleppimine. Keeleteadmised: kuupäevad, täisminevik.

  • „Oi, kui ilus värv!“

Riidepoes, oluline / eriline riietusese, lood värvilistest asjadest. Keeleteadmised: omadussõnade vormid, omadussõnade võrdlemine.

Õppematerjalid:

  • ".... POOLEKS" EESTI KEELE ÕPIK B1-TASEMELE. II OSA Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp

  • Eesti keele B1-taseme e-kursus Keeletee, https://www.keeletee.ee

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital