Prantsuse keel 0-A1.1

Kursus sobib neile, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovivad enne suve omandada algteadmised prantsuse keelest.

Toimub
02.05 - 01.06.2023
TN 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
190 €
Koolitaja
Merike Trubert

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse materjal on valitud õpikutest „Vite 1“ ja „Quartier Latin“. Lisaks õpetaja enda koostatud materjalid. Kasutatakse ka videomaterjale internetist. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Teemad

  • Tähestik ja hääldusreeglid.
  • Enda tutvustamine ja viisakusväljendid.
  • Numbrid, nädalapäevad, kuud, kuupäevad, kellaajad.
  • Värvid.
  • Toiduained, puu- ja köögiviljad.
  • Praktiline igapäevane sõnavara reisimiseks, transpordipileti ostmine.
  • Suhtlemine restoranis, poes ja turul.

Baasgrammatika: määravad ja umbmäärased artiklid, asesõnad, eessõnad, olulisemate ebareeglipäraste tegusõnade pööramine, I pöördkonna tegusõnade pööramine, küsimuste moodustamine ja neile vastamine, eituse moodustamine.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital