Prantsuse keel algajatele 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
20.10 - 09.02.2023
N 17.15-18.45
Pepleri 4
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Evelin Rand

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õpik „Entre nous 1“

1.peatükk: Hääldusreeglid, tervitused, enese tutvustamine, viisakusväljendid, määratud ja umbmäärase artikli kasutamine, mitmuse moodustamine. Lõpuülesanne: Tutvustame Prantsusmaad, mis meile meeldib.

2.peatükk: Küsimuste moodustamine, ametid ja rahvused, linna- ja maanimed, numbrid 1-100, eessõnad maa- ja linnanimede ees. Lõpuülesanne: Koostame küsimustiku ja intervjueerime grupikaaslasi.

3.peatükk: Linna sõnavara: poed, ärid, vaatamisväärsused; transpordivahendid, kohamäärused. Lõpuülesanne: Tutvustame lemmikpaika või riiki.

4.peatükk: Pere ja vaba aja tegevused, eelistused, näitavad omadussõnad. Lõpuülesanne: Tutvustame sõpradele vaba aja veetmise võimalusi Tartus (või mujal) ja kutsume sõpru välja vaba aega veetma.

5.peatükk: Harjumused, kellaaeg ja sagedus, igapäevased tegevused, välimuse kirjeldamine, iseloom. Lõpuülesanne: Esitleme ideaalset nädalat.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital