Ladina keel algajatele: (Zoom) minirühm Veebis

Tule ja õpi ladina keelt! Oodatud on kõik keele- ja kultuurihuvilised!

Toimub
28.09 - 11.01.2023
K 17.30-19.00
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Piret Kivi

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Saadame enne koolituse algust lingi. Vajadusel saab Zoomi kasutusjuhendiga tutvuda siin.

Õpetaja Piret Kivi: "Olen suur ladina keele entusiast. Oma õpinguid alustasin Barcelona Ülikooli teoloogiateaduskonnas, kus läbisin katoliku preestritele ettenähtud ladina keele kursuse. Barcelonas osalesin ka ladinakeelsel konverentsil ja täienduskoolitusel "Colloquia Latina Barcinonensia", mis oli mõeldud keskkooli ladina keele õpetajatele. Samuti olen Schola Latina Europaea et Universalis'e vilistlane. Eestis olen ladina keelt õppinud Tartu Ülikoolis. 2018. aastal saavutasin Eesti Kirjanike Liidu tõlkevõistlusel ladina keele suunal auhinnalise teise koha. Sooviksin jagada oma teadmisi inimestega, keda huvitab ladina keel, keeled laiemalt või lihtsalt Euroopa kultuuriajalugu.

Kui tahad teada, miks on ladina keel kohati eesti keelega sarnasem kui tänapäeva romaani keeltega, siis tule õppima!"

Ära rohkem mõtle, vaid tule kohe õppima! Jääd eestlaseks, aga saad eurooplaseks.

Teemad:

I. ROOMA IMPEERIUM

TÄHED JA NUMBRID Ainsus, mitmus, lihtlaused, küsimuste moodustamine, numbrid.

II. ROOMA PEREKOND

SINU LADINA KEELE RAAMAT Meessugu, naissugu, kesksugu, genitiiv.

III. LAIDUVÄÄRNE POISS Nominatiiv, akusatiiv.

IV. ISAND JA ORJAD Üte, käskiv kõneviis.

V. MAJA JA AED Akusatiiv, ablatiiv.

VI. VIA LATINA Prepositsioonid.

VII. TÜDRUK JA ROOS Daativ.

VIII. ROOMA POOD Asesõnad.

IX. KARJANE JA LAMBAD Käänamisparadigma.

X. LOOMAD JA INIMESED Infinitiiv.

XI. INIMKEHA Accusativus cum infinitivo.

XII. ROOMA SÕDUR Omadussõna. Omadussõna võrdlusastmed.

Õppematerjalid:

Hans Henning Ørberg "Familia Romana" (keelekümblus). Sama õpik on kasutusel nendes Kataloonia keskkoolides, kus õpetaja annab tundi ladina keeles.

Assimil "Latein ohne Mühe" (ladina keele õpik saksa keele baasil, tõlgin kogu vajaliku materjali eesti keelde). Seda õpikut kasutab Schola Latina Europaea et Universalis.

Lisaks üritame kursuse lõpuks jõuda ka selleni, et saame natuke lugeda Esimest Moosese raamatut ladina keeles.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital