Karjäärivestlused lapsega Uus!

Karjäärivalikute tegemine on noore inimese jaoks kaasaja kiiresti muutuvas maailmas tõsine väljakutse. Oma elu ja karjääri kujundamisega seotud vestlused lapsevanemaga mängivad olulist rolli noore sujuval liikumisel haridusest tööellu, õpimotivatsiooni hoidmisel ning tõhusal hakkamasaamisel hilisemas tööelus. Kuidas toetada oma last karjääri kujundamisel ning temaga sel teemal rääkida, seda praktilise ülesehitusega koolitusel lähemalt uuritaksegi.

Toimub
22.10 - 25.10.2022
L, 22.10 kell 11 - 13 Pepleri 4, T, 25.10 kell 17.30 - 19.15 Vaksali 7
Pepleri 4, Vaksali 7
Maht
5 akad t
Hind
55 €
Koolitaja
Merit Luik

Koolitusele ootame lapsevanemad, kelle lapsed õpivad põhikoolis või gümnaasiumis ja teisi, kes antud oskusi vajavad.

Koolitusel õpid:

  • kuidas toetada oma last karjääri kujundamisel
  • kasutama tõhusaid suhtlemistehnikaid karjäärivestluste läbiviimisel.

Koolituse teemad:

  • Noorte karjäärivalikud ja otsustamisraskused
  • Lapsevanema vajadused lapse toetamisel
  • Lapsevanema erinevad rollid lapse karjääri kujundamise toetamisel
  • Toetava karjäärivestluse läbiviimine, lapse vajadusest lähtuv rolli valik.
  • Võimestav kuulamine, küsimine
  • Lapsevanema eneseteadlikkuse mõju karjäärivestluse läbiviimisele
  • Toetavaid vahendeid ja infoallikad lapse karjääri kujundamise toetamiseks

Peamised õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline, miniloengud ja arutelud vahelduvad praktiliste ning reflekteerivate harjutustega. Õppijad on aktiivsed osalejad ja kaasarääkijad õppeprotsessis.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital