Itaalia keele algkursuse II osa (Zoom) minirühm Veebis

Kursusele on oodatud kõik õppijad, kes on itaalia keelt veidi õppinud (umbes 30 tundi). Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom. Benvenuti!

Toimub
30.09 - 21.01.2023
L 11.00-12.30
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Greta Tamošiunaite

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse kolmas osa toimub kevadsemestril.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Endast rääkimine - töö, hobid, perekond
  • Enda eelistustest rääkimine (meeldib, ei meeldi)
  • Aeg - aastaajad, nädalapäevad, kellaajad
  • Igapäevased tegevused

Keeleteadmised:

isikulised asesõnad (pronomi personali), täisminevik (passato prossimo), modaalverbid (dovere, potere jt)

Õppematerjalid:

"Il Nuovo Espresso 1"

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital