Soome keel B1 I osa

Kursusele on oodatud õppijad, kes on läbinud soome keele A2-taseme kursused ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada. See on B taseme kursuse 1. osa, kokku on 5 osa.

Toimub
21.09 - 18.01.2023
K 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Agnes Kaarenoja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Erilist tähelepanu pööratakse kõne- ja kirjakeele erinevustele.

Teemad

 • Keskkonnakaitse – Ympäristösuojelu
 • Kultuur ja kunst – Kulttuuri ja taide
 • Ajalugu ja ühiskond – Historia ja yhteiskunta

Keeleteadmised

 • Omadussõnad
 • Määrsõnad
 • Kirja- ja kõnekeele erinevused
 • Tingiv kõneviis
 • Umbisikuline tegumood

Õppematerjalid

Peatükid 1-3 õpikust Suomen Mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille ja õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 akd tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

B1 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

 • B1.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • B1.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • B1.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • B1.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • B1.2 III osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital