Soome keel A2 I osa

Kursus sobib neile, kes on soome keelt varem õppinud, omandanud algteadmised A1 tasemel ning soovivad oma keeleoskust edasi arendada. See kursus on A2 taseme esimene osa. Kokku on A2 tasemel neli osa.

Toimub
23.09 - 20.01.2023
R 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Agnes Kaarenoja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes:

 • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele
 • oskab rääkida iseendast, oma perest ja tööst
 • oskab kirjeldada oma kodu ja argipäeva
 • tunneb vajalikku sõnavara, et suhelda kaupluses, hotellis ja restoranis
 • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu)
 • oskab käänata nimisõnu (talo, talon, taloa, taloon, talossa, talosta)
 • tunneb tegusõnade astmevaheldust (annan, hän antaa)

Teemad

 • Vapaa-aika ja harrastukset – Vabaaeg ja harrastused
 • Luonto ja matkustaminen – Loodus ja reisimine
 • Terveys – Tervis

Keeleteadmised

 • Lihminevik (söin, en syönyt)
 • Umbisikuline tegumood kirja- ja kõnekeeles (mennään)
 • Käändsõnatüübid ja astmevaheldus käändsõnades
 • Täis- ja osasihitis (syön omenan, syön omenaa)
 • Sidesõnad ja liitlaused

Õppematerjalid:

Peatükid 1-3 õpikust Suomen Mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille ja õpetaja enda materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

A2 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

 • A2.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital