Vene keel A2 minirühm (Zoom) Veebis

Vene keele A2-taseme koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes on vene keelt juba õppinud ning tahavad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
19.09 - 19.12.2022
E 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
330 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Tunnis kasutatakse erinevaid interaktiivseid tegevusi.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Elulugu, kuupäevad. Биография, даты.
  • Minu päev. Мой день.
  • Minu maja. Мой дом.
  • Haridus ja karjäär. Образование и карьера.
  • Töö. Tööintervjuu. Работа. Собеседование.

Grammatilised teemad:

nimisõnade ja omadussõnade käänamine, prepositsiooni kääne, genitiiv kääne, instrumentaal kääne, tegusõnade aspekt: perfektiivne ja imperfektiivne, minevik, tulevik.

Õppematerjal

• Dolmatova O., Novacav E. «Тока Ру А2», 2021 • Эсмантова Т. «,Русский язык: 5 элементов А2», 2009 • Мозелова И. «Русский сувенир А2», 2017 • Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! 2.1», 2009 • YouLang õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital