Vene keele algkursuse II osa minirühm (Zoom) Veebis

Vene keele kursus veidi õppinutele. Kursus sobib neile, kes on õppinud vene keelt umbes 30 tundi.

Toimub
14.09 - 21.12.2022
K 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
330 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Tunnis kasutatakse erinevaid interaktiivseid tegevusi.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Elukoht (kodu, mööbel, kodutehnika, naabrid, värvid, iseloom)
  • Kontor (tüüpiline päev kontoris)
  • Poes ja restoranis (toiduained, joogid, riided, jalatsid, stiil ja mood, riietumiskood, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine)
  • Kontaktandmed

Grammatikateemad:

Tegusõnade olevik ja minevik, modaalverbid, nimisõnade mitmus, määrsõnad, omadussõnad, prepositsiooni kääne, genitiiv kääne, instrumentaal kääne, omadussõnade akusatiiv, küsimused: kus, milline, kuidas, millega, kellega, ilma milleta, kellena?

Õppematerjal

  • Dolmatova O., Novacav E. «Тока Ру А1», 2017
  • Степаненко В., Нахабина М., Кольовска Е., Плотникова О. «Привет, Россия! Элементарный уровень», 2020
  • Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс, часть 1.1», 2019
  • Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс: часть 1.2», 2019
  • YouLang õppematerjalid
  • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital