Vene keel algajatele 0-A1.1 minirühm (Zoom) Veebis

Kursusele on oodatud kõik huvilised! Kursuse eesmärk on arendada vene keele oskust A1-tasemel.

Toimub
20.09 - 24.11.2022
TN 17.30-19.00
Zoom
Maht
40 akad t
Hind
440 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Tunnis kasutatakse erinevaid interaktiivseid tegevusi.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

 • Vene tähestik, hääldamine ja kirjatähed
 • Tutvumine, tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
 • Isikuandmed (nimi, vanus, rahvus, keelte oskus)
 • Elukutse
 • Minu asjad
 • Minu perekond
 • Minu hobi ja vabaaeg

Grammatikateemad:

 • Nimisõna ja omadussõna grammatiline sugu
 • Isikulised asesõnad, omastavad asesõnad (kelle oma?)
 • Tegusõnade olevik, tegusõnade pööramine, eritegusõnade pööramine
 • Küsisõna kust?
 • Küsisõna kelle oma?
 • Küsisõna mida? (nt mida loen, mida vaatan)
 • Arvsõnad
 • Nimisõnade akusatiiv

Õppematerjal

 • Dolmatova O., Novacav E. «Тока Ру А1», 2017
 • Степаненко В., Нахабина М., Кольовска Е., Плотникова О. «Привет, Россия! Элементарный уровень», 2020
 • Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс, часть 1.1», 2019
 • Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс: часть 1.2», 2019
 • YouLang õppematerjalid
 • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital