Itaalia keele algkursuse II osa (Zoom) Veebis

Itaalia keele algkursus veidi õppinutele. Kursus sobib neile, kes on õppinud itaalia keelt umbes 30 tundi.

Toimub
13.09 - 20.12.2022
T 11.30-13.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Katrin Veiksaar

A1-taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse kolmas osa toimub kevadsemestril.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Saadame enne koolituse algust lingi. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, mis on uuematel sülearvutitel enamasti sisse ehitatud. Vajadusel saab Zoomi kasutusjuhendiga tutvuda siin.

Õppemeetodid

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaristööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Õppematerjal: õpetaja koostatud materjal

Teemad

  • Viisakusväljendid, õnnitlused ja soovid.
  • Perekond ja sugulussuhted
  • Korter
  • Ilm ja aastaajad

Keeleteadmised: tegusõnad, eessõnad, omadussõnad, järgarvsõnad, ööpäeva jagunemine, diminutiiv, määravate artiklite ja eessõnade liitumine, elisioon, omastavad asesõnad, ajamäärused.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital