Hispaania keele algkursuse II osa (Zoom) Veebis

Hispaania keele algkursuse teine osa. Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi (30 ak tundi) õppinud.

Toimub
13.09 - 20.12.2022
T 17.30-19.00
ZOOM
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Guillem Castañar

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Saadame enne koolituse algust lingi. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida. Enamasti on need sülearvutitel sisseehitatud. Vajadusel saab Zoomi kasutusjuhendiga tutvuda siin.

Kursusetasu sisaldab originaalõpikut (30€).

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

ENG Spanish at level A1.1 (based on English) for those who have studied Spanish for about 30 ac hours. The course takes place on Tuesdays at 17.30-19.00 during the period of September 13 to December 20. The fee for 30 academic hours is 267 €. For more information, please write terje@rahvaylikool.ee.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1" Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel.

Teemad:

  • Mis amigos / Minu sõbrad : välimuse kirjeldamine, riided, iseloom; enda huvidest ja hobidest rääkimine, sõpradest ja pereliikmetest rääkimine.
  • Día a día / Minu tavaline päev: ajaväljendid, igapäevased tegevused.
  • ¡A comer! / Lähme sööma! : kohvikus ja restoranis, informatsiooni küsimine, oma maitse-eelistustest rääkimine.
  • El barrio ideal / Ideaalne elukoht: elukoha kirjeldamine, külad ja linnad, kus mulle meeldib elada; tee küsimine ja juhatamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

A1-taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. See kursus on A1-taseme kursuse teine osa. Jätkajatele soodushind.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital