Hispaania keel algajaile A1

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt varem natuke õppinud. Õppetöö toimub A1 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
20.09 - 10.01.2023
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Andra Jelle

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Hind sisaldab originaalõpikut (30€). Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel.

Õppe sisu

  • Hispaania keelt kõnelevate maade kultuur. Reisimine. Kohtade kirjeldamine. Ilm. Igapäevased tegevused.

  • Ostlemine. Rõivakaupluses. Riiete kirjeldamine. Värvid. Hind. Minu eelistused.

  • Pere ja sõbrad. Minu huvid. Mis mulle meeldib ja mis ei meeldi. Inimese iseloom ja välimus. Soovide väljendamine.

Grammatika: Tegusõnad ser, estar, ir, preferir, gustar. Oleviku ebareeglipärased tegusõnad. Enesekohased tegusõnad olevikus.Küsisõnad.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital