Hispaania keel algajatele 0-A1.1 (Zoom). Veebis

Hispaania keele algkursus 0>A1.1 sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud ja soovivad alustada päris algusest.

Toimub
19.09 - 23.11.2022
EK 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
340 €
Koolitaja
Andra Jelle

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Koolitaja saadab enne kursuse algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Hind sisaldab originaalõpikut (30€). Õpikut kasutatakse kolme semestri vältel.

Õppe sisu

  1. Tähestik ja hääldusreeglid. Tervitamine ja hüvastijätt. Isikuandmed. Enda ja teiste tutvustamine. Numbrid 0-100.

  2. Miks ma õpin hispaania keelt? Mis keeli ma räägin? Plaanid ja kavatsused. Vaba aeg.

  3. Hispaania keelt kõnelevate maade kultuur. Reisimine. Kohtade kirjeldamine. Ilm. Igapäevased tegevused.

  4. Ostlemine. Rõivakaupluses. Riiete kirjeldamine. Värvid. Hind. Minu eelistused.

Grammatika: Nimisõnade sugu. Tegusõnad ser, llamarse, tener, estar . Üldolevik. Määrav artikkel el, la, los, las. Eessõnad a, con, de, por. Küsisõnad.

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital