Taani keel A2 I osa (Zoom) Veebis

Kursus sobib õppijale, kelle taani keele oskus on A1 tasemel.

Toimub
14.09 - 14.12.2022
K 16.00-17.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
26 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Merike Jürna

Kursusel harjutame nii lugemist, kuulamist, rääkimist kui kirjutamist, ent põhirõhk on suulisel eneseväljendusel ja vestluse arendamisel ning lühikeste tekstide kirjutamisel. Hääldus on samuti jätkuvalt fookuses.

Teemad

• Ümbruse ja asupaiga kirjeldamine – Hvor ligger det?

• Enne ja nüüd – Før og nu

• Haridus ja töö – Uddannelse og arbejde

• Tööülesanded – Hvad laver du egentlig?

• Arvamuse küsimine ja avaldamine – Hvad synes du om det?

• Kokkulepete sõlmimine – Det er en aftale!

Grammatika

• Sõnajärje muutus lauses – Inversion

• Ajamäärused – Tidsudtryk

• Sidesõnad – Konjunktioner

• Relatiivlaused – Relativsætninger

• Lühikesed ja pikad määrsõnad – Korte og lange adverbier

• Omadussõnade võrdlusastmed – Adjektivernes gradbøjning

Õppematerjal

Kursusel kasutame Rikke Gerwieni ja Trille Hassageri koostatud õppematerjali Danish to Go 2, mis koosneb veebimaterjalist, õpikust ja harjutusraamatust.

Kursuse hinnale lisandub õppematerjali tasu, mis tasutakse eraldi kursuse alguses. Õppematerjal maksab 400 Taani krooni (u 54 €), millele lisandub õpikute saatmiskulu Taanist. Personaalne õppematerjali litsents kehtib 12 kuud ja sellest jätkub kolmeks järjestikuseks taani keele A2 taseme kursuseks.

Kursuse maht

See kursus on 1. osa kolmest ja sisaldab 26 akadeemilist zoomitundi. Lisaks 17 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, mis sisaldab ettevalmistust kohtumiskorraks ning õpitu kinnistamist.

Kogu A2 taseme taani keele kursus koosneb kolmest osast ja kestab kokku 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 53 akdeemilist tundi.

A2 kursus jaguneb:

  • I osa 26 akad tundi + 17 tundi iseseisvat tööd
  • II osa 30akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd
  • III osa 24 akadt tundi + 16 tundi iseseisvat tööd

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital