Itaalia keel algajatele 0-A1.1 minirühm (Zoom) Veebis

Ciao, head itaalia keele huvilised! Tere tulemast itaalia keele veebikursusele!

Toimub
15.09 - 12.01.2023
N 11.30-13.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Katrin Veiksaar

A1-taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Saadame enne koolituse algust lingi. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, mis on uuematel sülearvutitel enamasti sisse ehitatud. Vajadusel saab Zoomi kasutusjuhendiga tutvuda siin.

Õppemeetodid

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaristööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Õppematerjal: õpetaja koostatud materjal

Teemad

  • Sissejuhatus. Itaalia keele tähestik ja hääldus.
  • Tervitamine, enda tutvustamine, päritolu, rahvused.
  • Telefoninumbri ja aadressi küsimine. Come va? kasutamine.
  • Kellegi tutvustamine. Keeled. Töökoht, ametid. Vanuse ütlemine. Numbrid 0-100.
  • Kohvikus ja restoranis.
  • Vaba aeg ja hobid. Nädalapäevad, kellaajad.

Grammatika

Tegusõnad essere, avere, chiamarsi. Isikulised asesõnad. Umbmäärased ja määravad artiklid. Nimisõnade ainsus ja mitmus.Questo/questa kasutamine. Eessõnad a / in. Reeglipärased tegusõnad. Ebareeglipärased tegusõnad: fare, volere, andare, uscire. Mi piace / mi piacciono kasutamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital