Saksa keel B1

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
21.09 - 18.01.2023
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik Meschen B1.1.

  • Glücksmomente. Nachdem wir jahrelang Pech gehabt hatten, ... Etwas emotional kommentieren. Blog-Beitrag. Glücksmomente im Alltag. Plusquamperfekt mit haben und sein.

  • Feiern im Betrieb. Ausflug des Jahres. Briefe und E-Mails. Veranstaltungen in Betrieben.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital